Archiwum dla Listopad, 2020

Darowizna dla Szkoły

inforfundacja1

Fundacja Agencji Rozwoju Przemysłu z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowy Świat 6/12,00-400 Warszawa wpisana do rejestru stowarzyszeń,innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej zwana…

Czytaj więcej