REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „PRZYRODA WIOSNĄ”

 

1. Postanowienia ogólne

 1. Konkurs adresowany jest do wszystkich uczniów naszej szkoły.
 2. Celem konkursu jest ukazywanie bogactwa przyrodniczego Pienin oraz najbliższych okolic oraz propagowanie wśród młodzieży szkolnej zainteresowania przyrodą i jej ochroną.
 3. Najlepsze prace będą prezentowane na wystawie pokonkursowej oraz stronie internetowej szkoły.

2. Ustalenia szczegółowe

 1. Do konkursu autor może dostarczyć maksymalnie pięć zdjęć.
 2. Prace należy dostarczyć w kopertach w terminie do 27.04.2018 r.
 3. Zadaniem autorów jest artystyczne pokazanie na fotografii piękna wiosennej przyrody Pienin oraz najbliższych okolic.
 4. Każde zdjęcie powinno być dostarczone w formie odbitki oraz pliku cyfrowego.
 5. Minimalny format odbitki 210×115. Odbitki należy wykonać na papierze błyszczącym.
 6. Odbitki powinny zawierać na rewersie następujące dane: imię, nazwisko autora, klasę oraz ewentualnie tytuł zdjęcia.
 7. Pliki należy dostarczyć na płytach CD lub DVD. Nośniki powinny być czytelnie opisane imieniem i nazwiskiem autora.
 8. Kryteria oceny:
 • poprawność techniczna
 • zgodność z tematem konkursu
 • wrażenia artystyczne
 1. Prace przekazane do konkursu nie będą zwracane autorom.
 2. Z konkursu wykluczone są prace, które wcześniej brały udział w innych konkursach fotograficznych, a także reprodukcje cudzych prac.
 3. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 11.05.2018 r.
 4. Szczegółowych informacji na temat konkursu udziela Dorota Nelle-Zborowska.

 

 

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.