Erasmus +

Erasmus+

U.K.11 maja grupa uczniów Technikum im. prof. Władysława Szafera w ZSZiP w Krościenku n. D. rozpoczęła miesięczną praktykę zawodową. Osiemnaście uczennic klasy drugiej i trzeciej kształcących się w zawodzie technik hotelarstwa wyjechało na praktykę zawodową do Derry/Londonderry w Irlandii Północnej, w Wielkiej Brytanii. Wyjazd jest efektem realizacji projektu KSZTAŁCENIE ZAWODOWE POPRZEZ DOŚWIADCZENIE PONADNARODOWE. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projekt został przygotowany przez zespół nauczycieli przedmiotów zawodowych hotelarskich i trwa od marca br. W ramach przygotowań do wyjazdu na praktykę zawodową młodzież realizowała program przygotowania kulturowego i językowego – doskonaliła umiejętność posługiwania się językiem obcym, poznawała realia kulturowe Irlandii Północnej, przygotowała prezentację kultury naszego kraju.
W trakcie pobytu w Derry/Londonderry uczestniczki projektu będą realizowały program praktyk zawodowych w zawodzie technik hotelarstwa w obiektach hotelowych w Derry. Głównym celem wyjazdu jest zdobycie praktycznego doświadczenia za granicą w ramach kształcenia w zawodzie technik hotelarstwa, wymiana doświadczeń i poznanie rozwiązań stosowanych w branży usług hotelarskich za granicą, porównanie standardów krajowych i zagranicznych w branży usług hotelarskich oraz podniesienie poziomu umiejętności komunikowania się w języku obcym i pogłębienie znajomości języka obcego zawodowego. Miesięczny pobyt za granicą będzie dla młodzieży także okazją do poznania realiów życie codziennego w tym kraju oraz okazją do nawiązania międzynarodowych znajmości i kontaktów. Dzięki zaplanowanemu bogatemu programowi kulturalnemu uczestnicy projektu będą mieli również okazję do poznania historii, kultury i tradycji Wielkiej Brytanii oraz szczególnie malowniczej przyrody Irlandii Północnej; w ramach pobytu wezmą udział w licznych wycieczkach m.in. do Belfastu, Giants Causeway, Parku Narodowego Glenveagh. Praktyka zawodowa potrwa do 5 czerwca br.

Aktualności

Galeria