Informacja dla uczniów – pracowników młodocianych

banerinf

Informacja dla uczniów – pracowników młodocianych (również tych osób, które skończyły 18 lat)

Niniejszym przekazujemy tekst skopiowany ze strony Wielkopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Poznaniu (http://www.irpoznan.com.pl/wiadomosc,mlodociani-pracownicy-1.html/druk) dotyczący zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy wszystkich pracowników młodocianych (również tych osób, które skończyły 18 lat):

W nawiązaniu do wczorajszej konferencji Ministerstwa Rozwoju przypominamy jakie są obowiązujące przepisy w sprawie zwolnień z obowiązku świadczenia pracy

W związku z pojawiającym się pytaniami w sprawie zwolnień z obowiązku świadczenia pracy informujemy: USTAWA z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw w Art. 15f. określa iż:

1. W okresie czasowego ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wprowadzonego na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.7)) pracodawca zwalnia młodocianego pracownika odbywającego przygotowanie zawodowe z obowiązku świadczenia pracy.

2. Pracodawca, z którym zawarta została umowa o refundację, o której mowa w art. 12 ust. 6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1482, 1622, 1818 i 2473 oraz z 2020 r. poz. 278), w przypadku wypłaty młodocianemu pracownikowi, o którym mowa w ust. 1, wynagrodzenia za okres zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy, w całości lub w części, zachowuje prawo do refundacji.

W związku z powyższym wszyscy pracownicy młodociani (również te osoby,

które skończyły 18 lat) są ustawowo zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy

do 7 czerwca 2020 r.

Uwaga – termin ten, może ulec wydłużeniu”

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.