Modernizacja Kształcenia Zawodowego

Od stycznia 2011r. w Naszej Szkole jest realizowany PROJEKT „MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W MAŁOPOLSCE”.
Projekt ten jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizowany jest w partnerstwie z powiatami, gminami i szkołami w naszym regionie.
Jego głównym celem jest wzmocnienie kształcenia zawodowego poprzez powiązanie oferty edukacyjnej z potrzebami rynku pracy i przez to podniesienie jakości kształcenia zawodowego Naszej Szkoły w branżach: turystyczno-gastronomicznej, usługowej, oraz informatycznej.
O początku trwania Projektu, młodzież mogła skorzystać z 17 różnorodnych form wsparcia typu: kursy, staże zawodowe, seminaria tematyczne, wizyty studyjno-edukacyjne, staże-wizyty zawodoznawcze. Łącznie wzięło w nich udział 378 uczniów, więcej niż obecnie jest uczniów w szkole. Oferty kursów są różnorodne, każdy uczeń Naszej Szkoły znajdzie coś dla siebie i co najważniejsze – wszystkie są bezpłatne. Może skorzystać z dowolnej liczby form wsparcia – o kolejności na liście przyjętych decyduje średnia ocen oraz zachowanie.
Najwięcej uczniów (50) skorzystało z kursu prawa jazdy, z carvingu (40), barmana (34). Bardziej zainteresowanych tematem odsyłam do poniższego zestawienia.

 

Lp. NAZWA FORMY WSPARCIA LICZBA UCZESTNIKÓW
1. Kurs obsługi kasy fiskalnej

20

2. Kurs projektowania stron internetowych z wykorzystaniem Flash, HTML, Pajączek

20

3. Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej

30

4. Staż zawodowy u pracodawcy

21

5. Kurs baristy

30

6. Kurs barmana

34

7. Kurs florystyczny

9

8. Kurs nauki jazdy wraz z egzaminem – kat. B

50

9. Komputerowa obsługa w gastronomii

10

10 Język angielski zawodowy

30

11. Staże – wizyty zawodoznawcze

30

12. Seminarium tematyczne z zakresu hotelarstwa i gastronomii

10

13. Carving

40

14. Komputer w turystyce i hotelarstwie – moduł Chart

20

15. Kurs  ECDL Advanced

10

16. Menedżer  restauracji

12

17. Wizyty studyjno- edukacyjne do Niemiec i do  Francji

2

 

Na koniec najważniejsze. Z czego będzie można skorzystać jeszcze w tym roku?
Formy wsparcia zaplanowane na rok 2014 w Zespole Szkół Zawodowych i Placówek w Krościenku nad Dunajcem w ramach realizacji projektu „Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce”.

 

Lp. NAZWA FORMY WSPARCIA TERMIN REALIZACJI PLANOWANA LICZBAUCZESTNIKÓW
1. Multimedia i grafika komputerowa luty – kwiecień 

10

2. Kurs obsługi kasy fiskalnej marzec – maj

20

3. Kurs prawa  jazdy wraz z egzaminem  kat. B lipiec – sierpień

15

4. Staż zawodowy u pracodawcy w hotelach dla hotelarzy i gastronomów sierpień 

5

5. Kurs barmana wrzesień – październik 

10

6. Kurs baristy   wrzesień – październik 

20

7. Staże – wizyty zawodoznawcze wrzesień – październik 

30

 
www.zawodowamalopolska.pl