Regulamin Szkolnego Konkursu Fotograficznego „W zimowej scenerii”

Powiększ obraz

§1. Postanowienia ogólne

 1. Konkurs adresowany jest do wszystkich uczniów naszej szkoły.

 2. Celem konkursu jest ukazywanie bogactwa przyrodniczego Pienin oraz najbliższych okolic oraz propagowanie wśród młodzieży szkolnej zainteresowania przyrodą i jej ochroną.

 3. Najlepsze prace będą prezentowane na wystawie pokonkursowej oraz stronie internetowej szkoły.

§2. Ustalenia szczegółowe

 1. Do konkursu autor może dostarczyć maksymalnie pięć zdjęć.

 2. Prace należy dostarczyć w kopertach w terminie do 11.02.2022 r.

 3. Zadaniem autorów jest artystyczne pokazanie na fotografii piękna zimowej przyrody Pienin oraz najbliższych okolic.

 4. Każde zdjęcie powinno być dostarczone w formie odbitki oraz pliku cyfrowego.

a. Format odbitki 210×115. Odbitki należy wykonać na papierze błyszczącym.

b. Odbitki powinny zawierać na rewersie następujące dane: imię, nazwisko autora, klasę oraz ewentualnie tytuł zdjęcia.

c. Pliki należy dostarczyć na płytach CD lub DVD. Nośniki powinny być czytelnie opisane imieniem i nazwiskiem autora.

5. Kryteria oceny:

 • poprawność techniczna

 • zgodność z tematem konkursu

 • wrażenia artystyczne

 1. Prace przekazane do konkursu nie będą zwracane autorom.

 2. Z konkursu wykluczone są prace, które wcześniej brały udział w innych konkursach fotograficznych, a także reprodukcje cudzych prac.

 3. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 28.02.2022 r.

 4. Szczegółowych informacji na temat konkursu udziela Dorota Nelle-Zborowska.

mgr Dorota Nelle-Zborowska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.