Oferta edukacyjna 2018/2019

Absolwenci gimnazjum mogą ubiegać się o przyjęcie do klas pierwszych w następujących typach szkół
w Zespole Szkół Zawodowych i Placówek w Krościenku nad Dunajcem: