Terminarz rekrutacji

TERMINARZ REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2018/2019

Technikum i Branżowa Szkoły I stopnia

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym

 1. Kandydaci do szkół ZSZiP w terminie od 23 kwietnia 2018 r. do 11 czerwca 2018 r.
 • dokonują rejestracji w systemie rekrutacji elektronicznej w sekretariacie ZSZiP lub samodzielnie. Kandydaci mogą również dokonać rejestracji w systemie rekrutacji elektronicznej w macierzystym gimnazjum, jeżeli to gimnazjum bierze udział w rekrutacji elektronicznej.
 • dostarczają do sekretariatu ZSZiP:
 • wniosek o przyjęcie do wybranej szkoły, wygenerowane z systemu rekrutacji elektronicznej V-Edukacja Nabór podczas rejestracji,
 • dokument potwierdzający dane osobowe kandydata – do wglądu.
 1. Informacje o ewentualnych zmianach wprowadza kandydat za pośrednictwem sekretariatu ZSZiP.
 2. Od 23 kwietnia 2018 do 27 czerwca 2018 r. Komisja Rekrutacyjna weryfikuje wnioski o przyjęcie do szkół ZSZiP i dokumenty potwierdzające spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
 3. W terminie od 22 do 26 czerwca 2018 r. kandydaci dostarczają do sekretariatu ZSZiP:
 • potwierdzoną kopię świadectwa ukończenia gimnazjum,
 • potwierdzoną kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.
 1. 29 czerwca 2018 r., o godz. 12.00 Komisja Rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych do oddziałów klas pierwszych oraz listy kandydatów niezakwalifikowanych.
 2. Od 29 czerwca 2018 r. do 3 lipca 2018 r. sekretariat ZSZiP wydaje skierowania na badania lekarskie kandydatom, którzy złożyli oświadczenia o wyborze danej szkoły.
 3. Do 9 lipca 2018 r. rodzice kandydatów lub pełnoletni kandydaci potwierdzają wolę podjęcia nauki poprzez dostarczenie do sekretariatu ZSZiP:
 • oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum,
 • oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego,
 • zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenia o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu,
 • w przypadku kandydata zakwalifikowanego do klasy wielozawodowej – umowę z pracodawcą.
 1. Do dokumentów, o których mowa w punkcie 12, kandydat dołącza jedno aktualne zdjęcie, opisane na odwrocie (imię i nazwisko, adres zamieszkania, data urodzenia).
 2. 10 lipca 2018 r., o godz. 12.00 Komisja Rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych do szkół ZSZiP.

 

Terminy w postępowaniu uzupełniającym

 1. Od 11 do 18 lipca 2018 r. kandydaci w postępowaniu uzupełniającym dostarczają do sekretariatu ZSZiP:
 • wniosek o przyjęcie do wybranej szkoły, wygenerowane z systemu rekrutacji elektronicznej V-Edukacja Nabór podczas rejestracji,
 • dokument potwierdzający dane osobowe kandydata – do wglądu.
 1. W rekrutacji uzupełniającej kandydaci posługują się oryginalnymi dokumentami.
 2. Od 11 do 27 lipca 2018 r. Komisja Rekrutacyjna weryfikuje wnioski o przyjęcie do szkół ZSZiP i dokumenty potwierdzające spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
 3. 30 lipca 2018 r., o godz. 12.00 Komisja Rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych do oddziałów klas pierwszych oraz listy kandydatów niezakwalifikowanych.
 4. Od 30 lipca 2018 r. do 13 sierpnia 2018 r. sekretariat ZSZiP wydaje skierowania na badania lekarskie kandydatom, którzy złożyli oświadczenia o wyborze danej szkoły.
 5. Do 21 sierpnia 2018 r. rodzice kandydatów lub pełnoletni kandydaci potwierdzają wolę podjęcia nauki poprzez dostarczenie do sekretariatu ZSZiP:
 • oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum;
 • oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego;
 • zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenia o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu
 • w przypadku kandydata zakwalifikowanego do klasy wielozawodowej – umowę z pracodawcą.
 1. Do dokumentów, o których mowa w punkcie 21, kandydat dołącza jedno aktualne zdjęcie, opisane na odwrocie (imię i nazwisko, adres zamieszkania, data urodzenia).
 2. 22 sierpnia 2018 r., o godz. 12.00 Komisja Rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych do szkół ZSZiP w postępowaniu uzupełniającym.

 

Szkoła Policealna

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym na semestr pierwszy

 1. W terminie od 5 do 27 czerwca 2018 r., godz. 15.00 kandydaci do Szkoły Policealnej dostarczają do sekretariatu ZSZiP:
 • wniosek o przyjęcie do Szkoły Policealnej;
 • dokument potwierdzający dane osobowe kandydata – do wglądu.
 1. Od 5 do 29 czerwca 2018 r. Komisja Rekrutacyjna weryfikuje wnioski o przyjęcie do Szkoły Policealnej i dokumenty potwierdzające spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
 2. 3 lipca 2018 r., o godz. 12.00 Komisja Rekrutacyjna  podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
 3. Do 5 lipca 2018 r. sekretariat ZSZiP wydaje skierowania na badania lekarskie kandydatom zakwalifikowanym.
 4. Do 11 lipca 2018 r. kandydaci potwierdzają wolę przyjęcia do Szkoły Policealnej w postaci przedłożenia:
 • oryginał świadectwa potwierdzającego posiadanie wykształcenia średniego;
 • zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.
 1. Do dokumentów kandydat dołącza jedno aktualne zdjęcie, opisane na odwrocie (imię i nazwisko, adres zamieszkania, data urodzenia).
 2. 12 lipca 2018 r., o godz. 12.00 Komisja Rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i listę kandydatów nieprzyjętych do szkoły.

 

Terminy w postępowaniu uzupełniającym na semestr pierwszy

 1. Postępowanie uzupełniające rozpoczyna się 13 lipca 2018 r.
 2. Od 13 do 23 lipca 2018 r. kandydaci dostarczają do sekretariatu ZSZiP:
 • wniosek o przyjęcie do Szkoły Policealnej;
 • dokument potwierdzający dane osobowe kandydata – do wglądu.
 1. Od 13 do 30 lipca 2018 r. Komisja Rekrutacyjna weryfikuje wnioski o przyjęcie do Szkoły Policealnej i dokumenty potwierdzające spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
 2. 31 lipca 2018 r., o godz. 12.00 Komisja Rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
 3. Do 2 sierpnia 2018 r. sekretariat ZSZiP wydaje skierowania na badania lekarskie kandydatom zakwalifikowanym.
 4. Do 9 sierpnia 2018 r. kandydaci potwierdzają wolę przyjęcia do Szkoły Policealnej w postaci przedłożenia:
 • oryginału świadectwa potwierdzającego posiadanie wykształcenia średniego, o ile nie zostało one złożone wraz z wnioskiem o przyjęcie do Szkoły Policealnej;
 • zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu
 1. Do dokumentów kandydat dołącza jedno aktualne zdjęcie, opisane na odwrocie (imię i nazwisko, adres zamieszkania, data urodzenia).
 2. 10 sierpnia 2018 r., o godz. 12.00 Komisja Rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i listę kandydatów nieprzyjętych do szkoły.