Uroczyste zakończenie roku szkolnego w Zespole Szkół Zawodowych i Placówek w Krościenku nad Dunajcem
Uroczyste zakończenie roku szkolnego w Zespole Szkół Zawodowych i Placówek w Krościenku nad Dunajcem

Zawsze trzeba wiedzieć, kiedy kończy się jakiś etap w życiu. Jeśli uparcie chcemy w nim trwać dłużej niż to konieczne tracimy radości sens tego, co przed nami. Paulo Coelho. Powyższymi słowami Pan Dyrektor rozpoczął tegoroczną uroczystość zakończenia roku szkolnego.

Rekrutacja do klas 1
Rekrutacja do klas 1
Wycieczka do Sztolni Czarnego Pstrąga i Muzeum Chleba
Wycieczka do Sztolni Czarnego Pstrąga i Muzeum Chleba

W dniu 4 czerwca uczniowie klas szkoły branżowej:  1w, 2a, 2w i 3aw udali się na wycieczkę do Muzeum Chleba i Sztolni Czarnego Pstrąga w Tarnowskich Górach (jedyny w woj. śląskim zabytek wpisany na Listę światowego dziedzictwa UNESCO). Do dziś czujemy smak własnoręcznie przygotowanej plecionki i dreszczyk emocji jaki towarzyszył nam podczas podziemnego przepływu łodziami N.K. fotorelacja

SREBRO DRUŻYNY DZIEWCZĄT W POWIECIE – SIATKÓWKA PLAŻOWA
SREBRO DRUŻYNY DZIEWCZĄT W POWIECIE – SIATKÓWKA PLAŻOWA

Dnia 3 czerwca 2024r. w Rabce-Zdroju o godzinie 10.00 odbyła się Licealiada Powiatowa w siatkówce plażowej dziewcząt i chłopców.

Wiktor Zbozień najlepszym siatkarzem plażowym. Awans do zawodów powiatowych.
Wiktor Zbozień najlepszym siatkarzem plażowym. Awans do zawodów powiatowych.

24 maja na boisku do piłki plażowej przy ulicy Zdrojowej w Krościenku odbyły się eliminacje szkół ponadgimnazjalnych do zawodów powiatowych z siatkówki plażowej dziewcząt i chłopców.     

Wyniki XV edycji Szkolnego Konkursu Fotograficznego “W wiosennej scenerii”.
Wyniki XV edycji Szkolnego Konkursu Fotograficznego “W wiosennej scenerii”.

„Wiosna pokryła znów ziemię nowym płaszczem

utkanym z świeżej zieleni i kwiatów. „

Prof. Władysław Szafer

„Zdobądź 4 wieże”
„Zdobądź 4 wieże”

Dziś zdobyliśmy kolejną wieżę – Gorc (1228 m n.p.m.), to już nasza przedostatnia. Od klasy
drugiej, każdego roku odwiedzamy jedną wieżę widokową. Byliśmy już na Koziarzu i Lubaniu. W przyszłym roku szkolnym, na zakończenie szkoły, odwiedzimy ostatnią wieżę, na Magurkach.

Aktywny dzień uczniów klasy 1t i 1h – zajęcia na strzelnicy oraz Jump Planet
Aktywny dzień uczniów klasy 1t i 1h – zajęcia na strzelnicy oraz Jump Planet

20.05.2024r. klasa 1t oraz 1 h uczestniczyły w zajęciach strzelectwa w ramach podstawy programowej edukacji dla bezpieczeństwa. Zajęcia odbyły się na strzelnicy sportowej Ligi Obrony Kraju im. Franciszka Dworskiego w Nowym Targu.

ZSZiP znowu górą!!!
ZSZiP znowu górą!!!

Dnia 13 maja 2024r. na boisku sportowym SKS Sokolica rozegrana została „Licealiada Ośrodka Sportowego Szczawnica w Piłce Nożnej Chłopców”. W zawodach udział brały dwie drużyny:Zespoł Szkół Zawodowych i Placówek z Krościenka n/D oraz Liceum Ogólnokształcącego z Krościenka n/D.

poprzedni
następny

Jesteś tutaj:

Egzamin maturalny

Egzamin maturalny w Polsce jest ważnym etapem w życiu uczniów i stanowi kluczowy element oceny ich wiedzy i umiejętności na zakończenie szkoły średniej. Wyniki matury mają wpływ na dalszą ścieżkę edukacyjną ucznia, w tym na możliwość studiowania na uczelniach wyższych.

Egzamin maturalny pełni trzy zasadnicze funkcje:‎

 1. wyznacza poziom spełniania przez zdających wymagań egzaminacyjnych w zakresie ‎przedmiotów, z których przystępują do egzaminów w 2024
 2. stanowi poświadczenie osiągnięcia przez zdającego wymaganego prawem poziomu ‎wiadomości i umiejętności w zakresie języka polskiego, matematyki i wybranego ‎języka obcego – w przypadku zdania wszystkich egzaminów obowiązkowych w części ‎ustnej (bez określania poziomu) i w części pisemnej (na poziomie podstawowym)
 3. zastępuje egzamin wstępny do szkół wyższych, które wykorzystują wyniki egzaminu ‎maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów – przede wszystkim na poziomie ‎rozszerzonym – jako kryteria w procesie rekrutacji.

Wszystkie zadania w arkuszach egzaminacyjnych sprawdzają, w jakim stopniu zdający ‎spełnia wymagania egzaminacyjne określone w załączniku do rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 10 czerwca 2022 r. (Dz.U. poz. 1246) i wymienione dla każdego przedmiotu. Jest to dokument, który określa zakres wiadomości i umiejętności, ‎które z jednej strony muszą zostać uwzględnione w procesie kształcenia, z drugiej zaś są ‎sprawdzane w zadaniach egzaminacyjnych w 2024 r.

W 2024 r. absolwent obowiązkowo przystępuje do:

 1. dwóch egzaminów w części ustnej, tj.
 1. egzaminu z języka polskiego (bez określania poziomu)
 2. egzaminu z języka obcego nowożytnego (bez określania poziomu)
 1. egzaminu z języka polskiego (na poziomie podstawowym)‎
 2. egzaminu z matematyki (na poziomie podstawowym)‎
 3. egzaminu z języka obcego nowożytnego (na poziomie podstawowym)‎
 4. egzaminu z wybranego przedmiotu dodatkowego (na poziomie rozszerzonym), przy czym absolwent szkoły lub oddziału dwujęzycznego ma obowiązek przystąpić do egzaminu z języka obcego nowożytnego na poziomie dwujęzycznym.

Absolwenci szkół lub oddziałów z językiem nauczania mniejszości narodowej obowiązkowo przystępują ‎także do egzaminu z języka tej mniejszości w części ustnej (bez określania poziomu) oraz w ‎części pisemnej (na poziomie podstawowym).

Aby otrzymać świadectwo w 2024 r., należy:‎

 1. przystąpić do wszystkich wymaganych prawem egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w części ustnej, tj. języka polskiego i języka obcego, oraz w części pisemnej, tj. języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego
 2. uzyskać co najmniej 30% punktów z egzaminu z każdego przedmiotu obowiązkowego ‎w części ustnej oraz w części pisemnej oraz
 3. przystąpić do egzaminu z wybranego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym w części pisemnej (dla tego przedmiotu nie jest określony próg zaliczenia).

W 2024 r. do egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego, o którym mowa w pkt 3., nie musi przystąpić absolwent, który jeżeli posiada dokumenty poświadczające uzyskanie dyplomu zawodowego albo dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe na poziomie technika.

W 2024 r. – oprócz jednego obowiązkowego egzaminu z przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym – absolwent może przystąpić do egzaminów z nie więcej niż 5 kolejnych przedmiotów dodatkowych, przy czym absolwent szkoły lub oddziału dwujęzycznego ma obowiązek przystąpić do egzaminu z języka obcego nowożytnego na poziomie dwujęzycznym. Wyboru można dokonać spośród niżej wymienionych przedmiotów.‎ W części pisemnej:‎

 1. biologia (na poziomie rozszerzonym)
 2. chemia (na poziomie rozszerzonym)
 3. filozofia (na poziomie rozszerzonym)
 4. fizyka (na poziomie rozszerzonym)
 5. geografia (na poziomie rozszerzonym)
 6. historia (na poziomie rozszerzonym)
 7. historia muzyki (na poziomie rozszerzonym)
 8. historia sztuki (na poziomie rozszerzonym)
 9. informatyka (na poziomie rozszerzonym)‎
 10. język angielski (na poziomie rozszerzonym ALBO na poziomie dwujęzycznym)
 11. język francuski (na poziomie rozszerzonym ALBO na poziomie dwujęzycznym)
 12. język hiszpański (na poziomie rozszerzonym ALBO na poziomie dwujęzycznym)
 13. język niemiecki (na poziomie rozszerzonym ALBO na poziomie dwujęzycznym)
 14. język rosyjski (na poziomie rozszerzonym ALBO na poziomie dwujęzycznym)
 15. język włoski (na poziomie rozszerzonym ALBO na poziomie dwujęzycznym)
 16. język łaciński i kultura antyczna (na poziomie rozszerzonym)
 17. język białoruski jako język mniejszości narodowej (na poziomie rozszerzonym)
 18. język czeski jako język mniejszości narodowej (na poziomie rozszerzonym)
 19. język hebrajski jako język mniejszości narodowej (na poziomie rozszerzonym)
 20. język litewski jako język mniejszości narodowej (na poziomie rozszerzonym)
 21. język niemiecki jako język mniejszości narodowej (na poziomie rozszerzonym)
 22. język ukraiński jako język mniejszości narodowej (na poziomie rozszerzonym)
 23. język łemkowski jako język mniejszości etnicznej (na poziomie rozszerzonym)
 24. język kaszubski jako język regionalny (na poziomie rozszerzonym)
 25. język polski (na poziomie rozszerzonym)
 26. matematyka (na poziomie rozszerzonym)
 27. wiedza o społeczeństwie (na poziomie rozszerzonym)

W części ustnej:‎

 1. język angielski (bez określania poziomu ALBO na poziomie dwujęzycznym)
 2. język francuski (bez określania poziomu ALBO na poziomie dwujęzycznym)
 3. język hiszpański (bez określania poziomu ALBO na poziomie dwujęzycznym)
 4. język niemiecki (bez określania poziomu ALBO na poziomie dwujęzycznym)
 5. język rosyjski (bez określania poziomu ALBO na poziomie dwujęzycznym)
 6. język włoski (bez określania poziomu ALBO na poziomie dwujęzycznym)
 7. język białoruski jako język mniejszości narodowej (bez określania poziomu)
 8. język czeski jako język mniejszości narodowej (bez określania poziomu)
 9. język hebrajski jako język mniejszości narodowej (bez określania poziomu)
 10. język litewski jako język mniejszości narodowej (bez określania poziomu)
 11. język niemiecki jako język mniejszości narodowej (bez określania poziomu)
 12. język ukraiński jako język mniejszości narodowej (bez określania poziomu)
 13. język łemkowski jako język mniejszości etnicznej (bez określania poziomu)
 14. język kaszubski jako język regionalny (bez określania poziomu)

W zależności od wyborów dokonanych w części obowiązkowej egzaminu, wybór przedmiotów ‎dodatkowych (w części pisemnej i/lub części ustnej) może być ograniczony. Szczegółowo wszystkie zasady ‎są opisane tutaj (sekcje D i E, str. 7–11).

Przykładowe zadania, jakie mogą pojawić się w arkuszach egzaminacyjnych, wraz z rozwiązaniami można znaleźć w:

 1. informatorach o egzaminie maturalnym z poszczególnych przedmiotów, z uwzględnieniem aneksów do informatorów o egzaminie maturalnym w 2023 r. i 2024 r.
 2. przykładowych zestawach zadań
 3. arkuszach tzw. matury próbnej
 4. arkuszach wykorzystanych do przeprowadzenia egzaminu maturalnego w 2023 r.

Termin główny – od 7 do 25 maja 2024 r.‎

 1. Część ustna (wszystkie przedmioty) – od 11 do 16 maja (z wyjątkiem 12 maja) oraz od 20 do 25 maja.
 2. Część pisemna (wszystkie przedmioty) – od 7 do 24 maja.

Termin dodatkowy – od 3 do 17 czerwca 2024 r.

 1. ‎Część ustna (wszystkie przedmioty) – od 10 do 12 czerwca.
 2. Część pisemna (wszystkie przedmioty) – od 3 do 17 czerwca.

Termin dodatkowy jest przeprowadzany dla tych zdających, którzy z udokumentowanych przyczyn ‎zdrowotnych lub losowych nie mogli przystąpić do egzaminu w maju i uzyskali zgodę dyrektora OKE na ‎przystąpienie do egzaminu w czerwcu.

Termin poprawkowy – 20–21 sierpnia 2024 r.‎

 1. Część ustna (język polski, języki mniejszości narodowych, języki obce nowożytne) – 21 sierpnia.
 2. Część pisemna (wszystkie przedmioty na poziomie podstawowym) – 20 sierpnia‎.

Termin poprawkowy jest przeprowadzany dla tych zdających, którzy w maju/czerwcu przystąpili do wszystkich przedmiotów ‎obowiązkowych i nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej albo w części pisemnej.‎ Szczegółowy harmonogram egzaminu jest określony w komunikacie dyrektora CKE.

 1. Do 2 października 2023 r. wstępną deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego są zobowiązani złożyć do dyrektora macierzystej szkoły:
  1. uczniowie 4-letniego liceum ogólnokształcącego
  2. uczniowie szkoły artystycznej realizującej program 4-letniego liceum ogólnokształcącego
  3. uczniowie 5-letniego technikum
  4. uczniowie branżowej szkoły II stopnia na podbudowie 8-letniej szkoły podstawowej,
  5. którzy zamierzają przystąpić do egzaminu maturalnego bezpośrednio po ukończeniu szkoły w 2024 r. (Deklaracja A) a w przypadku uczniów – obywateli Ukrainy: (Deklaracja C)
 2. Jeżeli w trakcie pierwszego semestru roku szkolnego 2023/2024 plany egzaminacyjne ucznia ulegną zmianie, można je zgłosić do 7 lutego 2024 r. w ostatecznej deklaracji.
 3. Do 7 lutego 2024 r. deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego są zobowiązani złożyć:
  1. do dyrektora szkoły, którą ukończyli:
   1. absolwenci 4-letniego liceum ogólnokształcącego, którzy ukończyli szkołę w roku szkolnym 2022/2023 (Deklaracja A)
   2. absolwenci ponadpodstawowych szkół średnich, z wyjątkiem absolwentów, którzy po raz pierwszy przystąpili do egzaminu maturalnego w latach 2019–2022, ale nie uzyskali świadectwa dojrzałości (Deklaracja A)
  2. do dyrektora właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej:
   1. osoby, które uzyskają świadectwo ukończenia 4-letniego liceum ogólnokształcącego na podstawie egzaminów eksternistycznych (Deklaracja B)
   2. osoby, które posiadają świadectwo lub inny dokument – potwierdzający wykształcenie średnie lub średnie branżowe – wydane za granicą, ale nieuprawniające do podjęcia studiów w Rzeczypospolitej Polskiej, które przystępują do egzaminu maturalnego po raz pierwszy (Deklaracja B).
 4. Nie później niż do 15 marca 2024 deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego są zobowiązani złożyć zdający – obywatele Ukrainy, którzy rozpoczęli kształcenie po 30 września 2023 r. (Deklaracja C)
 5. Osoba składająca deklarację wstępną i/lub ostateczną otrzymuje od dyrektora szkoły ‎jej kopię z potwierdzeniem przyjęcia.
 6. Każdy zdający może złożyć deklarację albo w postaci papierowej, albo w postaci elektronicznej (e-deklarację) w Zintegrowanym Interfejsie Użytkownika (ZIU) na stronie internetowej https://ziu.gov.pl (nie można złożyć deklaracji w obu postaciach).
  1. Logowanie do ZIU jest możliwe:
   1. przy użyciu loginu i hasła otrzymanego:
    1. w przypadku uczniów ostatnich klas – od dyrektora szkoły, który przekaże im loginy i hasła do 25 września 2023
    2. w przypadku absolwentów z lat ubiegłych – od dyrektora macierzystej szkoły, który przekaże im loginy i hasła po otrzymaniu wniosku złożonego do 15 stycznia 2024 (załącznik 5a)
    3. w przypadku osób składających deklarację do dyrektora OKE (Deklarację B) – od dyrektora właściwej OKE, od którego będzie można odebrać login i hasło po złożeniu wniosku do 15 stycznia 2024 (załącznik 5a)
   2. przy użyciu profilu zaufanego, e-dowodu albo za pośrednictwem bankowości elektronicznej.
  2. Link do Instrukcji składania i przyjmowania e-deklaracji: (Instrukcje składania i przyjmowania e-deklaracji).
 7. Osoba, która jest zobowiązana wnieść opłatę za egzamin maturalny (patrz odpowiedź na pytanie „Czy za przystąpienie do egzaminu maturalnego pobierana jest opłata?”), wraz z deklaracją składa dyrektorowi szkoły kserokopię wniesienia opłaty za ten egzamin w odpowiedniej kwocie.
 1. Egzamin maturalny jest odpłatny dla absolwentów, którzy:
  1. przystępują do egzaminu z tego samego przedmiotu obowiązkowego lub z tego samego przedmiotu dodatkowego na tym samym poziomie po raz trzeci lub kolejny (jeden raz = jeden rok)
   1. Przykład 1.: Pan Piotr Kowalski przystąpił do obowiązkowego egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie podstawowym po raz pierwszy w 2021 r. – najpierw w maju, a następnie w sesji poprawkowej w sierpniu, za każdym razem nie osiągając wymaganego do zdania progu 30% punktów. W 2022 r. pan Kowalski nie przystępował do egzaminu. W 2023 r. pan Piotr przystąpił do egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie podstawowym po raz drugi, w terminie głównym (w maju) i poprawkowym (w sierpniu), ponownie nie osiągając wymaganego progu 30%. W 2024 r. pan Kowalski postanawia przystąpić do obowiązkowego egzaminu z matematyki po raz trzeci, co oznacza, że za ten egzamin jest zobowiązany wnieść opłatę w wysokości 50 zł.
   2. Przykład 2.: Pani Kinga Nowacka przystąpiła do egzaminu z biologii na poziomie podstawowym (jako przedmiot dodatkowy) po raz pierwszy w 2013 r. W 2016 r. przystąpiła do tego samego egzaminu (biologia na poziomie podstawowym), aby podwyższyć wynik. W 2024 r. pani Nowacka zamierza przystąpić do egzaminu z biologii, ale na poziomie rozszerzonym (nie może już przystępować do egzaminów z przedmiotów dodatkowych na poziomie podstawowym). Za ten egzamin nie wnosi opłaty, ponieważ do egzaminu z biologii na poziomie rozszerzonym przystępuje po raz pierwszy.
  2. w latach ubiegłych (2005–2023) zadeklarowali chęć przystąpienia do egzaminu z danego przedmiotu dodatkowego na danym poziomie, ale do niego nie przystąpili (nie stawili się na egzaminie).
   1. Przykład 3.: Pan Rafał Kolarski w 2011 r. zadeklarował chęć przystąpienia do egzaminu z historii sztuki na poziomie rozszerzonym, ale nie zgłosił się na ten egzamin (nie przystąpił do niego). W 2024 r. chce przystąpić do tego samego egzaminu. Oznacza to, że za ten egzamin jest zobowiązany wnieść opłatę w wysokości 50 zł.
   2. Przykład 4.: Pani Anna Rajewska w 2014 r. zadeklarowała chęć przystąpienia do egzaminu z informatyki na poziomie podstawowym, ale do niego nie przystąpiła. W 2024 r. chce przystąpić do egzaminu z informatyki na poziomie rozszerzonym. Ponieważ poziom egzaminu jest inny – nie ma obowiązku wnoszenia opłaty za ten egzamin.
 2. Opłata za egzamin maturalny z każdego przedmiotu obowiązkowego i przedmiotu dodatkowego, zarówno w części ustnej, jak i w części pisemnej, na danym poziomie, wynosi 50 zł brutto.
 3. Opłatę za egzamin maturalny wnosi się w terminie od 1 stycznia 2024 r. do 7 marca 2024 r. na rachunek bankowy wskazany przez dyrektora właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej. Niewniesienie w tym terminie opłaty za egzamin maturalny skutkuje brakiem możliwości przystąpienia do tego egzaminu.
 4. Obowiązek sprawdzenia, czy za dany egzamin należy wnieść opłatę, spoczywa na absolwencie! W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z dyrektorem szkoły lub właściwą okręgową komisją egzaminacyjną.
 5. Opłata za egzamin maturalny nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji z przystąpienia do egzaminu bądź nieprzystąpienia do egzaminu.
 6. Dowód wniesienia opłaty absolwent składa dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie od 1 stycznia 2024 r. do 7 marca 2024 r. Kopię dowodu wniesienia opłaty absolwent składa w tym samym terminie dyrektorowi szkoły, w której składa deklarację.
 7. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej w porozumieniu z dyrektorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, na udokumentowany wniosek absolwenta, może wyrazić zgodę na wniesienie przez absolwenta opłaty za przystąpienie do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów po 7 marca 2024 r., jednakże nie później niż do 31 marca 2024 r.

Czy laureatom i finalistom olimpiad przedmiotowych przysługują na egzaminie maturalnym specjalne uprawnienia?

Tak. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych dla szkół ponadpodstawowych, którzy ‎wzięli udział w olimpiadzie w szkole ponadpodstawowej, są zwolnieni z egzaminu ‎maturalnego z danego przedmiotu. Na świadectwie otrzymują z tego przedmiotu ‎najwyższy wynik.‎ Szczegółowo wszystkie zasady są opisane tutaj (sekcja K, str. 22–23)

Czy osoby ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym niepełnosprawne, mogą ‎przystąpić do egzaminu maturalnego, który będzie dostosowany do ich potrzeb oraz ‎możliwości?

Tak. Dostosowanie warunków i/lub form egzaminu maturalnego – na podstawie ‎odpowiednich dokumentów – przysługuje zdającym:‎

 1. z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera
 2. słabosłyszącym
 3. niesłyszącym
 4. słabowidzącym
 5. niewidomym
 6. z afazją
 7. z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną mózgowym porażeniem dziecięcym
 8. z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną innymi przyczynami niż mózgowe porażenie dziecięce i z czasową niesprawnością rąk
 9. o których mowa w art. 165 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe (cudzoziemcom)
 10. obywatelom Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa albo którzy przebywają legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w przypadku gdy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy od dnia 24 lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa – wyłącznie w zakresie arkuszy na poziomie podstawowym
 11. z niepełnosprawnościami sprzężonymi
 12. ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się
 13. z chorobami przewlekłymi
 14. chorym lub niesprawnym czasowo
 15. z niedostosowaniem społecznym lub zagrożonym niedostosowaniem społecznym
 16. którzy znaleźli się w sytuacji kryzysowej lub traumatycznej
 17. którzy mają trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą
 18. z zaburzeniami komunikacji językowej
 19. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
 20. z zaburzeniem widzenia barw.

Szczegółowe sposoby dostosowania są wymienione w komunikacie dyrektora CKE.

Jakie informacje znajdą się na świadectwie maturalnym? Kiedy świadectwo jest ‎wydawane?

 1. Absolwent, który zdał egzamin maturalny, otrzymuje świadectwo dojrzałości i jego ‎odpis.‎‎
 2. Świadectwo zawiera szczegółowe wyniki, jakie zdający uzyskał. Wyniki z egzaminów ‎z poszczególnych przedmiotów w części pisemnej będą przedstawiane w dwóch ‎formach: (a) jako procent uzyskanych punktów, (b) jako pozycja na skali ‎centylowej, wskazująca, jaki odsetek zdających uzyskał taki sam lub niższy wynik od ‎posiadacza świadectwa. Wyniki egzaminów w części ustnej będą przedstawiane tylko ‎jako procent uzyskanych punktów.‎‎ Na świadectwie dojrzałości wskazany jest również poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji oraz europejskich ram kwalifikacji.
 3. Wyniki egzaminów z przedmiotów dodatkowych, do których absolwent przystępuje ‎dobrowolnie, nie mają wpływu na zdanie egzaminu. Odnotowuje się je jednak na ‎świadectwie dojrzałości.‎‎
 4. Zdający, którzy przystąpią do egzaminu w terminie głównym i dodatkowym w 2024 i zdadzą egzamin, ‎otrzymają świadectwo 9 lipca 2024 r. Osoby, które zdadzą egzamin w terminie ‎poprawkowym, otrzymają świadectwo 10 września 2024 r.

  1. Informatory o egzaminie maturalnym zawierające przykładowe zadania wraz z rozwiązaniami oraz aneksy do informatorów zawierające wymagania egzaminacyjne obowiązujące w latach szkolnych 2022/2023 i 2023/2024 oraz informacje o treści informatorów, które nie obowiązują na egzaminie w 2024 r.
  2. Komunikaty w sprawie listy jawnych zadań w części ustnej egzaminu z języka polskiego, języków mniejszości narodowych, języka łemkowskiego i języka kaszubskiego
  3. Wybrane wzory matematyczne na egzamin maturalny z matematyki oraz Wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki
  4. Przykładowe arkusze egzaminacyjne z marca 2022 r. (wszystkie przedmioty na wszystkich poziomach)
  5. Arkusze diagnostyczne z września 2022 r. (język polski, matematyka i języki obce nowożytne na poziomie podstawowym)
  6. Arkusze diagnostyczne z grudnia 2022 r. (wszystkie przedmioty na wszystkich poziomach)
  7. Arkusze egzaminacyjne wykorzystane do przeprowadzenia egzaminu maturalnego w maju 2023 (wszystkie przedmioty na wszystkich poziomach), wraz z zasadami oceniania rozwiązań zadań
  8. Wnioski z badań diagnostycznych przeprowadzonych w marcu i grudniu 2022 r. wraz z rekomendacjami egzaminatorów dla maturzystów w zakresie części pisemnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, matematyki i języka obcego na poziomie podstawowym
  9. Materiały dodatkowe dotyczące egzaminu z języka polskiego, tj.
   1. zbiór materiałów – dla uczniów i nauczycieli – dotyczących części ustnej oraz części pisemnej egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie podstawowym i rozszerzonym
   2. zbiór przykładowych niejawnych zadań do części ustnej egzaminu z ‎języka polskiego wraz z przykładowymi realizacjami oraz ‎komentarzem
   3. przykładowe nagrania egzaminu ustnego z języka polskiego
   4. filmy, scenariusze i prezentacje – dotyczące egzaminu maturalnego w Formule 2015 z języka polskiego, które można wykorzystać również do przygotowania do egzaminu maturalnego w Formule 2023
  10. Zbiory zadań z matematyki na poziomie podstawowym oraz na poziomie rozszerzonym
  11. Materiały dodatkowe dotyczące egzaminu maturalnego z biologii, tj.
   1. elementy analizy statystycznej w biologii
   2. filmy, scenariusze i prezentacje – dotyczące egzaminu maturalnego w Formule 2015 z biologii, które można wykorzystać również do przygotowania do egzaminu maturalnego w Formule 2023
  12. Materiały dodatkowe dotyczące egzaminu maturalnego z chemii, tj.
   1. dwa opracowania dotyczące elektrochemii
   2. zbiór zadań problemowych z chemii
   3. filmy, scenariusze i prezentacje – dotyczące egzaminu maturalnego w Formule 2015 z chemii, które można wykorzystać również do przygotowania do egzaminu maturalnego w Formule 2023
  13. Materiał dodatkowy dotyczący interpretacji danych statystycznych w zadaniach egzaminacyjnych z geografii
  14. Materiały dodatkowe dotyczące egzaminu maturalnego z historii, tj.
   1. teksty ikonograficzne w zadaniach egzaminacyjnych z historii
   2. wypracowanie na egzaminie z historii
  15. Materiały dodatkowe dotyczące egzaminu maturalnego z filozofii, tj.
   1. logika na egzaminie maturalnym z filozofii
   2. wypracowanie maturalne z filozofii
  16. Materiał dodatkowy dotyczący wypracowania maturalnego z historii sztuki
  17. Materiały dodatkowe dotyczące egzaminu maturalnego z wiedzy o społeczeństwie, tj.
   1. zadanie rozszerzonej odpowiedzi: wypowiedź argumentacyjna
   2. zadanie rozszerzonej odpowiedzi: pismo formalne.

  W grudniu 2023 r. opublikowane zostaną arkusze testów diagnostycznych, które będą służyć do przeprowadzenia egzaminów próbnych w IV klasie liceum ogólnokształcącego, V klasie technikum oraz II klasie branżowej szkoły II stopnia na podbudowie 8-letniej szkoły podstawowej.

 1. W roku 2025 egzamin maturalny będzie nadal przeprowadzany w dwóch formułach, tj. Formule 2023 oraz Formule 2015.
 2. W roku 2025 do egzaminu maturalnego w Formule 2023 będą przystępowali po raz pierwszy:
  1. zdający, którzy w 2025 r. uzyskają świadectwo ukończenia 4-letniego liceum ogólnokształcącego na podstawie egzaminów eksternistycznych
  2. absolwenci ponadpodstawowej szkoły średniej (sprzed 2005 r.), którzy wcześniej nie przystępowali do egzaminu maturalnego, niezależnie od tego, czy posiadali świadectwo dojrzałości po zdaniu egzaminu dojrzałości, czy takiego dokumentu nie posiadali.
 3. W roku 2025 do egzaminu maturalnego w Formule 2023 będą przystępowali również:
  1. absolwenci 4-letniego liceum ogólnokształcącego – po raz pierwszy lub po raz kolejny (drugi albo trzeci)
  2. absolwenci szkoły artystycznej realizującej program 4-letniego liceum ogólnokształcącego – po raz pierwszy lub po raz kolejny (drugi albo trzeci)
  3. absolwenci 5-letniego technikum – po raz pierwszy lub po raz kolejny (drugi)
  4. absolwenci branżowej szkoły II stopnia, którzy ukończyli kształcenie w branżowej szkole I stopnia jako absolwenci 8-letniej szkoły podstawowej – po raz pierwszy lub po raz kolejny (drugi)
  5. zdający, którzy w 2024 r. uzyskali świadectwo ukończenia 4-letniego liceum ogólnokształcącego na podstawie egzaminów eksternistycznych – po raz pierwszy lub po raz kolejny (drugi)
  6. absolwenci ponadpodstawowej szkoły średniej (sprzed 2005 r.), którzy:
   1. po raz pierwszy lub drugi przystąpili do egzaminu maturalnego w Formule 2023 w roku 2023 lub 2024 – po raz drugi lub kolejny
   2. przystąpili do egzaminu maturalnego w latach 2005–2022 i uzyskali lub już posiadali świadectwo dojrzałości – po raz kolejny
   3. przystąpili do egzaminu maturalnego w latach 2005–2019 i nie uzyskali świadectwa dojrzałości – po raz kolejny
  7. zdający, którzy ukończyli szkołę za granicą, ale uzyskane świadectwo nie uprawnia ich do podjęcia studiów wyższych w Polsce, którzy w latach ubiegłych nie przystępowali do egzaminu maturalnego (w 2025 r. będą przystępowali do egzaminu maturalnego po raz pierwszy) lub przystąpili już do egzaminu maturalnego w Formule 2023 w roku 2023 lub 2024 (w 2025 r. będą przystępowali do egzaminu maturalnego po raz kolejny).
 4. W 2025 r. egzamin maturalny będzie przeprowadzany na podstawie wymagań ogólnych i szczegółowych określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego. Wszystkie arkusze egzaminacyjne – również arkusze dla zdających, którzy w 2025 r. będą przystępować do egzaminu maturalnego po raz kolejny – będą zawierały zadania sprawdzające poziom opanowania wymagań określonych w podstawie programowej w pełnym zakresie.
 5. W 2025 r. obowiązują już wyłącznie Informatory (bez Aneksów), ogłoszone na stronie internetowej CKE.
 6. Aby uzyskać świadectwo dojrzałości w 2025 r., osoby przystępujące do egzaminu maturalnego w Formule 2023 muszą mieć zdane (tzn. osiągnąć minimum 30% punktów możliwych do zdobycia) w ciągu wszystkich lat, w których przystępowały do egzaminu maturalnego, następujące egzaminy:
  1. w części ustnej:
   1. z języka polskiego
   2. z wybranego języka obcego nowożytnego
   3. z języka mniejszości narodowej w przypadku absolwentów szkół lub oddziałów z językiem nauczania danej mniejszości narodowej
  2. w części pisemnej:
   1. z języka polskiego na poziomie podstawowym
   2. z matematyki na poziomie podstawowym
   3. z wybranego języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym
   4. z języka mniejszości narodowej na poziomie podstawowym w przypadku absolwentów szkół lub oddziałów z językiem nauczania danej mniejszości narodowej
   5. z jednego przedmiotu na poziomie rozszerzonym, a w przypadku egzaminu z języka obcego nowożytnego – na poziomie rozszerzonym albo dwujęzycznym.
 7. Osoby, które przystąpiły do egzaminu maturalnego w Formule 2023 w roku 2023 lub 2024, i nie zdały egzaminu, chcąc uzyskać świadectwo dojrzałości w 2025 r., będą zobowiązane dodatkowo spełnić warunek, o którym mowa w pkt 6.2e, tzn. będą musiały legitymować się wynikiem co najmniej 30% z jednego przedmiotu na poziomie rozszerzonym.
 8. W 2025 r. absolwenci szkół lub oddziałów dwujęzycznych, przystępujący do egzaminu maturalnego w Formule 2023, będą mieli obowiązek przystąpić do egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie dwujęzycznym jako przedmiotu dodatkowego.
 9. W 2025 r. wszyscy absolwenci będą mogli przystąpić do egzaminu maturalnego z maksymalnie sześciu przedmiotów dodatkowych.

Do góry