Dokumenty związane z realizacją stażu

Dokumenty do pobrania

 

Dla ucznia :

Umowa staż praktyka

Wniosek o stypendium 2017

Wniosek o zwrot kosztów przejazdu

Zgoda rodzica

Ramowy program stażu

Certyfikat

Dziennik dodatkowych staży

Karta czasu odbywania staży

Regulamin stażu

 

Dokumenty dotyczące obsługi logistycznej stażu:

Dokumentacja fotograficzna

Karta wyjazdu 2017

Potwierdzenie otrzymania całodziennego wyżywienia 

Potwierdzenie otrzymania noclegów

Protokół odbioru do faktury rachunku — kopia

 

Wzory dokumentów dla Wykonawców:

 1. Informacja do faktury
 2. Protokół odbioru do faktury rachunku — kopia
 3. Potwierdzenie odbycia badania lekarskiego
 4. Dziennik zajęć
 5. Listy obecności
 6. Informacja dokument z egzaminu
 7. Wzór zaświadczenia
 8. Potwierdzenie odbioru zaświadczeń
 9. Potwierdzenie odbioru uprawnień
 10. Potwierdzenie odbioru materiałów szkoleniowych
 11. Harmonogram zajęć
 12. Karta wyjazdu
 13. Zgoda Dyrektora na opiekuna
 14. Oznaczenie sali