Technik żywienia i usług gastronomicznych

Technik żywienia i usług gastronimicznych
Technik żywienia i usług gastronomicznych

Technik żywienia i usług gastronomicznych jest zawodem o charakterze usługowym. Nauka na tym kierunku przygotowuje uczniów do podejmowania zadań związanych z organizacją i obsługą konsumenta oraz przygotowywaniem imprez organizowanych przez wszystkie zakłady świadczące usługi gastronomiczne. Uczniowie uczą się urządzać zakłady gastronomiczne, układać diety, menu codzienne i okolicznościowe, przeprowadzać ocenę jakości żywienia, umiejętnie sporządzać potrawy zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia, estetycznego ich podania i prawidłowej obsługi konsumenta. W trakcie kształcenia uczniowie posługują się nowoczesnymi technologiami i urządzeniami, które ułatwiają realizację zadań zawodowych. Korzystają z programów komputerowych, które ułatwiają planowanie i rozliczanie działalności zakładu gastronomicznego, służą do obliczania wartości odżywczej i energetycznej posiłków. Zdobywają umiejętności aktywnego zachowania się na rynku pracy oraz prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Dzięki zdobytej wiedzy absolwenci stają się nie tylko specjalistami w zakresie żywienia, ale także są przygotowani do prowadzenia własnej działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług gastronomicznych.

Podjęcie nauki w Technikum daje możliwość zdobycia konkretnego zawodu, a jednocześnie przygotowuje do egzaminu maturalnego. Nauka w zawodzie trwa 5 lat, przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym to biologia i język angielski. Uczniowie realizują zajęcia ogólnokształcące, zawodowe teoretyczne oraz praktyczne, realizowane w ramach kształcenia zawodowego. W klasie IV odbywają praktykę zawodową w wymiarze 4 tygodni. Po przystąpieniu i zdaniu egzaminu maturalnego absolwent ma możliwość kontynuacji nauki na studiach wyższych.

W zawodzie tym wyodrębnia się dwie kwalifikacje: HGT.02., HGT.12. Przez kwalifikację należy rozumieć wyodrębniony w danym zawodzie zestaw oczekiwanych efektów kształcenia (wiedzy i umiejętności), których osiągnięcie potwierdza świadectwo wydane przez okręgową komisję egzaminacyjną po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

Pierwsza kwalifikacja HGT.02. obejmuje przygotowanie i wydawanie dań. Uczniowie przygotowują się do wykonywania zadań zawodowych, tj. przechowywania żywności, sporządzania i ekspedycji potraw i napojów. Przedmioty zawodowe obejmują kształcenie teoretyczne i praktyczne. Zajęcia odbywają się w blokach lekcyjnych kilkugodzinnych w pracowniach wyposażonych w profesjonalny sprzęt i urządzenia. W trakcie zajęć młodzież wykonuje potrawy, dokonuje ich oceny, a następnie degustacji. Surowce wykorzystywane do produkcji potraw są całkowicie bezpłatne – uczniowie nie ponoszą kosztów ich zakupu.

Kwalifikacja HGT.12. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych przygotowuje do zadań związanych z planowaniem i oceną żywienia, organizowaniem produkcji gastronomicznej, planowaniem i wykonywaniem usług gastronomicznych.

Aby otrzymać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, należy zdać egzamin z poszczególnych kwalifikacji. Pierwszy egzamin odbywa się w klasie trzeciej, drugi po pierwszym półroczu klasy piątej. Drugie półrocze klasy piątej jest przeznaczone na realizację przedmiotów ogólnokształcących przygotowujących do egzaminu maturalnego. Praktyka zawodowa w pięcioletnim cyklu kształcenia wynosi 4 tygodnie w klasie trzeciej oraz 4 tygodnie w klasie czwartej i jest realizowana w różnych zakładach gastronomicznych na terenie województwa małopolskiego.

Dużym zainteresowaniem cieszą się organizowane wycieczki zawodoznawcze w kraju i za granicą, gdzie uczniowie mają możliwość rozwijania swoich umiejętności. Również udział w bezpłatnych seminariach tematycznych, kursach i szkoleniach umożliwia uzyskanie dodatkowych kwalifikacji i certyfikatów, niezbędnych w pozyskaniu miejsca pracy po ukończeniu kształcenia w Technikum. Dzięki współpracy z pracodawcami, uczniowie mają możliwość uczestniczenia w różnych wydarzeniach kulturalnych związanych z branżą gastronomiczną, co jest bardzo dobrą formą zdobywania umiejętności zawodowych i może dać dobry początek kariery zawodowej.

Dzięki zdobywaniu umiejętności przy wykorzystaniu profesjonalnej bazy gastronomicznej, uczniowie nie tylko na wysokim poziomie zdają egzaminy z kwalifikacji, ale są również poszukiwanymi pracownikami na lokalnym rynku pracy.

Plakat informacyjny

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.