Historia Szkoły

Zespół Szkoł Zawodowych i PlacówekZabytkowy, bo ponad 100 letni, budynek szkoły pełnił funkcję oświatową od początku XX wieku. Pierwotnie w drewnianym budynku mieściła się podstawowa szkoła elementarna. W latach 1904 – 1906 staraniem nauczyciela Błażeja Druciaka (pierwszego kierownika szkoły) i wielkimwysiłkiem mieszkańców Krościenka wybudowano murowaną pięcio klasową szkołę na miejscu starej drewnianej. Oficjalne otwarcie placówki miało miejsce 21.XI 1906 roku, w obecności inspektora szkolnego w Nowym Targu – Franciszka Nowotnego. Lokalna społeczność ufundowała również, w 1907 roku, popiersie Adama Mickiewicza, z okazji 116 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, które po dziś dzień stoi przed budynkiem szkoły.

Po I wojnie światowej, w latach 1918 – 1939 szkoła podstawowa powiększyła się do 7 klasowej. Po wybuchu II wojny światowej, rozpoczął się trudny okres dla rozwoju szkolnictwa i pracowników szkoły. W połowie października 1939 roku władze hitlerowskie zezwoliły na otwarcie szkoły, ale już od stycznia 1940 roku zabroniono nauczania historii, geografii oraz śpiewania pieśni patriotycznych. Świadectwa szkolne były wydawane w języku niemieckim i polskim. Od1 września 1941 roku do 30 czerwca 1942 r. istniała „Publiczna szkoła dla młodzieży rolniczej w Krościenku”, która ratowała młodzież krościeńską od wywózki na roboty do Niemiec. Nauczanie utrudniał jednak brak kadry nauczycielskiej i środków na ogrzewanie sal podczas bardzo mroźnych zim. W 1942 roku aresztowano nauczycieli: S. Pawłowską i S. Palczewską, które wywieziono do Oświęcimia – Brzezinki, a W. Głuca do Oflagu. W listopadzie 1944 roku budynek szkoły został zajęty przez karną kompanię SS należącą do batalionu Nachtigall. Po wojnie z obozów wrócili S.Palczewska i W. Głuc. Tragiczny okazał się los Pani S. Pawłowskiej , która 07.03.1942 roku została zamordowana w Brzezince.

Po zakończeniu II wojny światowej do 1966 roku, w budynku znów mieściła się szkoła podstawowa. We wrześniu 1948 roku staraniem W. Głuca (ówczesnego kierownika szkoły podstawowej) otwarta została dwuletnia Szkoła Zawodowa w dzierżawionym pensjonacie „Hanka” przy ulicy Jagiellońskiej.W latach 1949/50 została przekształcona w Średnią Publiczną Szkołę Zawodową o profilu skórzanym, w ramach której działały warsztaty cholewiarskie, szewskie i krawieckie. Szkoła podlegała Ministerstwu Przemysłu Drobnego i Rzemiosła. 8 stycznia 1967 w dzierżawionym budynku wybuchł pożar, w wyniku którego spłonęła spora część dokumentacji szkoły i całe wyposażenia pracowni rysunku zawodowego. Prezydium Powiatowej Teki Narodowej w Nowym Targu wydało decyzję o przekazaniu dotychczasowego budynku szkoły podstawowej na potrzeby Szkoły Zawodowej. Oficjalnie została włączona w Zespół Szkół Zawodowych Nr.2 w Nowym Targu i funkcjonowała w Krościenku jako oddział filialny do 01 września 1976 roku,kiedy to Liceum Zawodowe i Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Szczawnicy – Krościenku stały się samodzielną jednostką budżetową. W 1967roku zmieniono kierunki kształcenia na krawiectwo lekkie, ciężkie -które funkcjonowały do 1980 roku oraz na gastronomię.W1971 roku nastąpiła pierwsza rozbudowa szkoły o warsztaty szkolne, dwie sale lekcyjne, pomieszczenia kuchenne oraz sanitarne. Od lat pięćdziesiątych działa z powodzeniem szkolny oddział PCK prowadzony najpierw przez Panią Hirkawską, potem Panią Marię Kordeczkę, a obecnie Panią Danutę Śniegoń.

Młodzież wielokrotnie zdobywała nagrody i wyróżnienia za przeprowadzane akcje krwiodawstwa. Od powstania kierunku gastronomicznego młodzież Naszej Szkoły pod kierunkiem nauczycieli zawodu zdobywała liczne nagrody w pokazach gastronomicznych na szczeblu lokalnym, powiatowym i wojewódzkim. Przez wiele lat ( od powstania Liceum Technicznego ) organizowany był w naszej Szkole wojewódzki konkurs gastronomiczny. Możemy poszczycić się finalistami Centralnej Olimpiady Wiedzy o Żywieniu, która odbywała się w Szczecinie i Bydgoszczy. Finalistą został Konrad Wojciechowski przygotowywany do Olimpiady przez Panią Dyrektor Halinę Galas (kolejno w 2001 i 2002 roku). Szkoła zdobyła również sprawność „Szkoła z klasą”. Wychowankowie Naszej Szkoły mają również osiągnięcia w konkursach i olimpiadach z przedsiębiorczości, wiedzy teologicznej, recytatorskich, historycznych, fotograficznych, biologicznych, sportowych i wielu, wielu innych. W 1996 rozpoczęto dużą inwestycję- rozbudowę szkoły o nowoczesne sale komputerowe, gastronomiczne, lekcyjne, restaurację i kawiarnię na placu wykupionym od rodziny Rozmusów. Na początku stulecia mieściła się tu karczma starościńska, a później dworska. Na przełomie XIX i XX wieku na parterze budynku znajdowała się piekarnia, sklep oraz karczma. Na piętrze funkcjonowało tzw. ”Kasyno”, będące elitarnym klubem dla ówczesnej krościeńskiej inteligencji. Z czasem odbywały się w nim inscenizacje teatralne , a przed II wojną światową wesela żydowskie. Działała również restauracja „Trzy Korony” prowadzona przez Idę Riegelhaupt słynąca na całą okolicę z doskonałych potraw. W latach PRL na piętrze znajdowały się pomieszczenia mieszkalne, a parter był dzierżawiony na sklepy GS. Po wykupieniu placu przez Zespól Szkół Zawodowych i wybudowaniu nowej części szkoły, nowy budynek oddaje architektonicznie wygląd pierwowzorowi. Nowy budynek został oddany do użytku w 2006 roku i mieści się w nim Restauracja „Klasyczna” serwująca smaczne dania przygotowywane w dużej części przez uczniów Szkoły. W 1991 roku Kurator Oświaty i Wychowania w Krakowie powołał do istnienia Zespół Szkół Zawodowych w skład którego wchodziły cztery szkoły średnie: Technikum Gastronomiczne, Liceum Zawodowe, Liceum Techniczne, Zasadnicza Szkoła Zawodowa.

Reforma oświaty w 1998 roku przekształciła wyżej wymienione szkoły w szkoły ponadgimnazjalne: Technikum o czteroletnim okresie nauki, Liceum Profilowane o trzyletnim okresie nauki oraz Zasadniczą Szkołę Zawodową o dwuletnim lub trzyletnim okresie nauki. W 2007 roku Rada Powiatu Nowotarskiego Uchwałą Nr 109/XII/2007 z dniem 1 września 2007 roku powołała nową placówkę – Centrum Kształcenia Praktycznego. Centrum weszło w skład Zespołu Szkół Zawodowych który od tego czasu przyjął nazwę Zespół Szkół Zawodowych i Placówek (ZSZiP). Główne cele realizowane przez Centrum Kształcenia Praktycznego to organizacja kształcenia praktycznego uczniów i osób dorosłych w branżach gastronomicznej i hotelarskiej. Od roku szkolnego 2009/2010 w Zespole otwarto kształcenie w nowym zawodzie– technik obsługi turystycznej. Kolejne etapy reformy oświaty spowodowały zlikwidowanie 31 sierpnia 2009 roku Liceum Profilowanego i Technikum dla Dorosłych na podbudowie ZSZ wchodzących w skład Zespołu. W marcu 2010 roku na wspólny wniosek dyrektora – Pani Krystyny Gucwy, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego decyzją Rady Powiatu Nowotarskiego szkoły i placówka wchodzące w skład Zespołu Szkół Zawodowych i Placówek w Krościenku nad Dunajcem: Technikum, Zasadnicza Szkoła Zawodowa oraz Centrum Kształcenia Praktycznego otrzymują imię prof. Władysława Szafera. Od roku szkolnego 2010/2011 w ZSZiP września 2010 roku Zespół otwiera kształcenie w kolejnym typie szkoły – rozpoczyna działalność Szkoła Policealna dla Dorosłych, kształcąca w zawodzie technik usług kosmetycznych. Od 1 września 2012rokukolejna reforma systemu oświaty wprowadziła zmianę w okresie trwania nauki w Zasadniczej Szkole Zawodowej. Okres nauki we wszystkich zawodach został ujednolicony i trwa 3 lata. Na lata 2011 – 2014 Szkoła przystąpiła do realizacji projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce”, którego celem jest podniesienie atrakcyjności kształcenia zawodowego i umożliwienie uczniom bezpłatnego zdobycia dodatkowych kwalifikacji i umiejętności .

Dyrektorzy szkoły:

 • 1949 do 1955– Pani Helena Wideł
 • 1955 do 1964– Pan Roman Hirkawski
 • 1964 do 1973– Pan Henryk Kordas
 • 1973 do 1975– Pan Antoni Powalacz
 • 1975 do 1976 – Pan Zdzisław Rosiek
 • 1976 do 29.02 2008– Pani Halina Galas
 • Od marca 2008 do 31.08 2008 – Pani Maria Zięba
 • od 1.XI 2008 do XII 2010 – Pani Krystyna Gucwa
 • od II.2011 do VIII 2011- Pani Maria Zięba
 • od 1. IX 2011 do 31. VIII 2012 – p.o. Dyrektora – Pani Elżbieta Trojnarska
 • od 1.IX 2012-do 1.X.2016 Pani Elżbieta Trojnarska
 • od 1.X 2016-p.o Dyrektora Pan Krzysztof Waksmundzki
 • od 1.iX.2017 Pan Leszek Wołek
 • od 1.IX.2023 Pan Maciej Czaja