Wgląd do pracy egzaminacyjnej

Informacje o egzaminie maturalnym

Wniosek o wgląd należy złożyć za pośrednictwem ZIU.

Po kliknięciu w:

https://ziu.gov.pl/login

należy się zalogować i wypełnić formularz. Wypełnienie elektronicznego formularza w ZIU powoduje wysłanie wniosku o wgląd do OKE i nie ma już potrzeby wysyłania dodatkowo podpisanego wniosku pocztą. Informacja o terminie wglądu zostanie przekazana na adres e-mail oraz za pomocą wiadomości SMS wysłanej na numer telefonu podany we wniosku.


Wglądy do sprawdzonych i ocenionych prac egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego odbywać się będą w siedzibie OKE Kraków os. Szkolne 37, 31-978 Kraków

Ważne informacje:
Osobą uprawnioną do wglądu jest w przypadku:

  • egzaminu maturalnego – wyłącznie sam zdający
  • egzaminu eksternistycznego – wyłącznie sam zdający.

Nie dopuszcza się możliwości dokonywania wglądu przez pełnomocnika lub z udziałem nieuprawnionej osoby.

  • Przed wglądem warto zapoznać się ze szczegółowymi wynikami swoich egzaminów – każdy zdający ma do nich dostęp na stronie https://ziu.gov.pl po wpisaniu otrzymanego w szkole loginu i hasła.
  • Schematy oceniania będą dostępne na miejscu, można również skorzystać z własnych schematów wydrukowanych ze stron internetowych www.cke.gov.pl lub www.oke.krakow.pl
  • Podczas wglądów zabronione jest korzystanie z własnych materiałów piśmienniczych
  • Podczas wglądu dozwolone jest robienie zdjęć sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej.

Uwaga: miejsce, w którym odbywają się wglądy, nie jest przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo – w przypadku konieczności zorganizowania wglądu w miejscu bez barier architektonicznych prosimy o wysłanie maila na wglady@oke.krakow.pl z opisem Państwa sytuacji.