Regulamin rekrutacji uczniów do odbycia stażu/praktyki

Regulamin rekrutacji uczniów do odbycia stażu/praktyki w przedsiębiorstwie  z możliwością otrzymania stypendium stażowego w ramach projektu

Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno – gastronomicznej w powiecie nowotarskim”….czytaj dalej