Internetowa skrzynka pomocy psychologicznej

Psycholog szkolny to pewnego rodzaju most między uczniem, rodziną, a szkołą. Dzięki bliskiej współpracy z nauczycielami oraz rodzicami, możemy tworzyć środowisko, w którym każde dziecko czuje się zrozumiane, bezpieczne i pewne swojej wartości. Moja obecność ma na celu wsparcie uczniów w radzeniu sobie z wyzwaniami dnia codziennego oraz pomoc rodzicom w zrozumieniu świata ich pociech.

W czym mogę pomóc?

W rozumieniu i wyrażaniu uczuć oraz emocji,
W nawiązywaniu i pielęgnowaniu relacji rówieśniczych,
W radzeniu sobie z wyzwaniami szkolnymi i trudnościami w nauce,
W zrozumieniu siebie i własnych potrzeb.

Zachęcam do kontaktu:

  • Osobistego w czasie dyżurów.
  • Poprzez wysłanie wiadomości w dzienniku elektronicznym.
  • Ewentualnie przez wykorzystanie poczty email: wmabarbara@wp.pl

Barbara Szczepaniak