250 rocznica powstania Komisji Edukacji Narodowej

Powiększ obrazKEN

Mamy zaszczyt obchodzić wyjątkową rocznicę w historii oświaty i edukacji w Polsce. W tym roku przypada 250. rocznica powstania Komisji Edukacji Narodowej – instytucji, która na zawsze odmieniła nasze społeczeństwo i uczyniła edukację dostępną dla wszystkich. To święto nie tylko naszej szkoły, ale i całej Polski, ponieważ jesteśmy częścią tej wielkiej tradycji i dziedzictwa.

lat
od powołania Komisji Edukacji Narodowej

Duma Historii Oświaty

250 lat temu, w 1773 roku, Komisja Edukacji Narodowej została utworzona przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Była to pierwsza na świecie instytucja państwowa o charakterze współczesnego ministerstwa oświaty. Jej celem było szerzenie oświaty, rozwijanie nauki i kształcenie obywateli. To dzięki staraniom KEN powstały pierwsze szkoły, uczelnie, i biblioteki publiczne. Dzięki tej instytucji Polska stała się centrum naukowym i kulturalnym.

Dziedzictwo i Misja

Głównym celem KEN było poprawienie jakości edukacji oraz dostępności do niej dla wszystkich obywateli Polski, niezależnie od ich pochodzenia czy statusu społecznego. Instytucja ta była odpowiedzialna za zakładanie nowych szkół, kształcenie nauczycieli, rozwijanie programów nauczania, oraz propagowanie nauki i kultury. W ten sposób KEN stworzyła fundamenty nowoczesnego systemu edukacji w Polsce.

Stanisław Antoni Poniatowski

Stanisław Antoni Poniatowski

Stanisław Antoni Poniatowski, Stanisław II August – król Polski w latach 1764–1795, ostatni władca Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Doceniany jako inicjator i współautor reform ustrojowych przeprowadzonych przez Sejm Czteroletni, jeden z głównych autorów Konstytucji 3 maja oraz jako mecenas nauki i sztuki.

Wpływ na Rozwój Społeczeństwa

Działalność Komisji Edukacji Narodowej miała ogromny wpływ na rozwój społeczeństwa i kształtowanie polskiej tożsamości narodowej. Poprzez promowanie nauki, literatury, i kultury, KEN przyczyniła się do wzrostu świadomości narodowej i umocnienia tożsamości narodowej Polaków. Jej dziedzictwo trwa nie tylko w postaci szkół i uczelni, ale również w wartościach, jakie promowała, takich jak patriotyzm i szacunek dla wiedzy.

Hugo Kołłątaj z ramienia KEN przeprowadził w latach 1777-1780 reformę Akademii Krakowskiej

Hugo Kołłątaj

Hugo Kołłątaj z ramienia KEN przeprowadził w latach 1777-1780 reformę Akademii Krakowskiej
Ignacy Potocki, prezes Towarzystwa do Ksiąg Elementarnych

Ignacy Potocki

Ignacy Potocki, prezes Towarzystwa do Ksiąg Elementarnych
Grzegorz Piramowicz, autor napisanego na zlecenie KEN Elementarza dla szkół parafialnych narodowych

Grzegorz Piramowicz

Grzegorz Piramowicz, autor napisanego na zlecenie KEN Elementarza dla szkół parafialnych narodowych

Dziedzictwo KEN w Współczesnej Edukacji

Dzisiaj Komisja Edukacji Narodowej nadal inspiruje współczesne podejścia do edukacji. Jej ideały wciąż odgrywają kluczową rolę w kształtowaniu polskiego systemu oświaty. Dążenie do wysokiej jakości nauczania, dostępności edukacji dla wszystkich, oraz promowanie wartości kształtujących młode pokolenia to wartości, które kontynuują istnieć dzięki dziedzictwu KEN.

Nasza Szkoła również kontynuuje dziedzictwo KEN, dążąc do wykształcenia młodych pokoleń, kształtując wiedzę i wartości. Jesteśmy dumni z naszej roli w edukacji i wychowaniu, która pomaga młodym ludziom rozwijać swoje umiejętności, pasje, i przygotowuje ich do wyzwań przyszłości. W tym dniu chcielibyśmy podziękować wszystkim nauczycielom, pracownikom i uczniom za ich ciężką pracę i zaangażowanie w proces kształcenia.

Obchody Święta Edukacji Narodowej w ZSZiP


Znaczek okolicznościowy Poczty Polskiej z okazji 250. rocznicy powołania Komisji Edukacji Narodowej

Znaczek okolicznościowy
z okazji 250. rocznicy powołania
Komisji Edukacji Narodowej
Z okazji jubileuszu Poczta Polska, we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki, przygotowała specjalną emisję filatelistyczną. Na znaczku przedstawiono podobiznę króla Stanisława Augusta Poniatowskiego na podstawie obrazu autorstwa Marcello Bacciarellego, który znajduje się w zbiorach Zamku Królewskiego w Warszawie.