Rada pedagogiczna

Nauczyciele w roku szkolnym 2019/2020

 

Leszek Wołek

Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych i Placówek

Marek Ziemianek 

Zastępca dyrektora/ bibliotekarz 

Kier. szkol. prakt. Osowska Krystyna

Nauczyciel przedmiotów zawodowych turystycznych i hotelarskich

Barbara Ciesielka

Nauczyciel przedmiotów zawodowych gastronomicznych

Elżbieta Zasucha

Nauczyciel geografii

Barbara Skubisz

Nauczyciel historii i przedmiotów zawodowych turystycznych

Dorota Ciesielka

Nauczyciel matematyki

s. Bernarda Zybura

Nauczyciel religii

ks. Stanisław Kłyś

Nauczyciel religii

Agata Werner

Nauczyciel języków obcych

Dziemba Agnieszka

Nauczyciel języka polskiego

Dariusz Łukasik

Nauczyciel przedmiotów zawodowych informatycznych

Jacek Dusik

Nauczyciel przedmiotów zawodowych informatycznych

Elżbieta Trojnarska

Nauczyciel języka francuskiego i przedmiotów zawodowych gastronomicznych

Barbara Kozłecka

Nauczyciel przedmiotów zawodowych hotelarskich

Stanisława Kwiatek

Nauczyciel przedmiotów zawodowych gastronomicznych

Michał Morawczyński

Nauczyciel wychowania fizycznego

Barbara Morawczyńska

Nauczyciel wychowania fizycznego

Dorota Nelle Zborowska

Nauczyciel biologii, chemii i wdżwr

Teresa Ptak

Nauczyciel przedmiotów zawodowych gastronomicznych

Krystyna Salamon – Poręba

Nauczyciel języka polskiego

Danuta Śniegoń

Nauczyciel wychowania fizycznego

Krzystof Waksmundzki

Nauczyciel informatyki oraz przedmiotów zawodowych informatycznych

Maciej Czaja

Nauczyciel przedmiotów zawodowych gastronomicznych

Małgorzata Jarząb

Nauczyciel przedmiotów zawodowych gastronomicznych

Michalina Lizoń

Nauczyciel przedmiotów zawodowych gastronomicznych

Natalia Kutwa

Nauczyciel matematyki, fizyki informatyki

Maciej Wójcik

Nauczyciel języków obcych

Szopińska Kinga

Nauczyciel języków obcych

Agnieszka Zabrzeska

Nauczyciel języków obcych

Elżbieta Zasucha

Nauczyciel geografii

Piotr Krążek

nauczyciel informatyki, przedmiotów zawodowych informatycznych

Agnieszka Tomczyk

Pedagog szkolny

Joanna Majerczak

Nauczyciel przedmiotów zawodowych turystycznych

Anna Kordeczka

Nauczyciel przedmiotów zawodowych informatycznych

Maciej Kordeczka

Nauczyciel przedmiotów zawodowych informatycznych