Nauczyciele

Nauczyciele w roku szkolnym 2018/2019

 

Leszek Wołek

Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych i Placówek

Marek Ziemianek 

Zastępca dyrektora/ bibliotekarz 

Barbara Ciesielka

Nauczyciel przedmiotów zawodowych gastronomicznych

Elżbieta Zasucha

Nauczyciel geografii

Barbara Skubisz

Nauczyciel historii i przedmiotów zawodowych turystycznych

Dorota Ciesielka

Nauczyciel matematyki

s. Bernarda Zybura

Nauczyciel religii

Agata Werner

Nauczyciel języków obcych

Beata Duda

Nauczyciel języka polskiego

Marek Ziemianek

Nauczyciel bibliotekarz

Anna Kordeczka

Nauczyciel przedmiotów zawodowych informatycznych

Elżbieta Trojnarska

Nauczyciel języka francuskiego i przedmiotów zawodowych gastronomicznych

Barbara Kozłecka

Nauczyciel przedmiotów zawodowych hotelarskich i ekonomicznych

Stanisława Kwiatek

Nauczyciel przedmiotów zawodowych gastronomicznych

Michał Morawczyński

Nauczyciel wychowania fizycznego

Marta Rychtarczyk 

Nauczyciel biologii, chemii i wdżwr

Teresa Ptak

Nauczyciel przedmiotów zawodowych gastronomicznych

Krystyna Salamon – Poręba

Nauczyciel języka polskiego

Danuta Śniegoń

Nauczyciel wychowania fizycznego

Krzystof Waksmundzki

Nauczyciel informatyki, przedmiotów zawodowych informatycznych

Maciej Czaja

Nauczyciel przedmiotów zawodowych gastronomicznych

Natalia Kutwa

Nauczyciel matematyki i fizyki

Grażyna Marek-Singh

Nauczyciel języków obcych

Szopińska Kinga

Nauczyciel języków obcych

Agnieszka Zaberzeska

Nauczyciel języków obcych

Elżbieta Zasucha

Nauczyciel geografii

Piotr Krążek

Informatyka

Agnieszka Tomczyk

Pedagog szkolny

Joanna Majerczak

Nauczyciel przedmiotów zawodowych turystycznych i historii

Maciej Kordeczka

Nauczyciel przedmiotów zawodowych informatycznych