Rada pedagogiczna

Nauczyciele w roku szkolnym 2020/2021

 

Leszek Wołek

Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych i Placówek

Marek Ziemianek

Zastępca dyrektora/ bibliotekarz

Kier. szkol. prakt. Osowska Krystyna

Nauczyciel przedmiotów zawodowych turystycznych i hotelarskich

Barbara Ciesielka

Nauczyciel przedmiotów zawodowych gastronomicznych

Małgorzata Jarząb

Nauczyciel przedmiotów zawodowych gastronomicznych

Michalina Lizoń

Nauczyciel przedmiotów zawodowych gastronomicznych

Ptak Teresa

Nauczyciel przedmiotów zawodowych gastronomicznych

Elżbieta Trojnarska

Nauczyciel języka francuskiego i przedmiotów zawodowych gastronomicznych

Stanisława Kwiatek

Nauczyciel przedmiotów zawodowych gastronomicznych

Maciej Czaja

Nauczyciel przedmiotów zawodowych gastronomicznych

Elżbieta Zasucha

Nauczyciel geografii

Barbara Skubisz

Nauczyciel historii i przedmiotów zawodowych turystycznych

Dorota Ciesielka

Nauczyciel matematyki

s. Bernarda Zybura

Nauczyciel religii

ks. Stanisław Kłyś

Nauczyciel religii

ks. Henryk Homoncik

Nauczyciel religii

ks. Bogumił Bednarek

Nauczyciel religii

Agnieszka Dziemba 

Nauczyciel języka polskiego

Maciej Kordeczka

Nauczyciel przedmiotów zawodowych informatycznych

Krzysztof Waksmundzki

Nauczyciel informatyki oraz przedmiotów zawodowych informatycznych

Dominik Potaśnik

Nauczyciel przedmiotów zawodowych informatycznych

Piotr Krążek

nauczyciel informatyki, przedmiotów zawodowych informatycznych

Jacek Dusik

Nauczyciel przedmiotów zawodowych informatycznych

Anna Kordeczka

Nauczyciel przedmiotów zawodowych informatycznych

Joanna Majerczak

Nauczyciel przedmiotów zawodowych turystycznych

Barbara Kozłecka

Nauczyciel przedmiotów zawodowych hotelarskich

Kinga Michałczak

Nauczyciel wychowania fizycznego

Michał Morawczyński

Nauczyciel wychowania fizycznego

Barbara Morawczyńska

Nauczyciel wychowania fizycznego

Dorota Nelle Zborowska

Nauczyciel biologii, chemii i wdżwr

Monika Tkaczyk

Nauczyciel matematyki

Krystyna Salamon – Poręba

Nauczyciel języka polskiego

Danuta Śniegoń

Nauczyciel wychowania fizycznego

Marcin Sierota

Nauczyciel języków obcych

Maciej Wójcik

Nauczyciel języków obcych

 Kinga Szopińska

Nauczyciel języków obcych

Agnieszka Zabrzeska

Nauczyciel języków obcych

Agata Werner

Nauczyciel języków obcych

Elżbieta Zasucha

Nauczyciel geografii

Agnieszka Tomczyk

Pedagog szkolny

Irena Jadamiec Biziak

Działalność gospodarcza

Rafał Wild

Bibliotekarz