Rada pedagogiczna

Rada Pedagogiczna w roku szkolnym 2022/2023

 

Leszek Wołek

Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych i Placówek

Nauczyciel historii

Elżbieta Trojnarska

Zastępca Dyrektora
Nauczyciel języka francuskiego i przedmiotów zawodowych gastronomicznych

Maciej Czaja

Kierownik praktycznej nauki zawodu
Nauczyciel przedmiotów zawodowych gastronomicznych

Małgorzata Jarząb

Nauczyciel przedmiotów zawodowych gastronomicznych

Barbara Ciesielka

Nauczyciel przedmiotów zawodowych gastronomicznych

Stanisława Kwiatek

Nauczyciel przedmiotów zawodowych gastronomicznych

Osowska Krystyna

Nauczyciel przedmiotów zawodowych turystycznych i hotelarskich

Maciej Czaja

Nauczyciel przedmiotów zawodowych gastronomicznych

Anna Wojdyło

Nauczyciel przedmiotów zawodowych gastronomicznych

Anna Kordeczka

Nauczyciel przedmiotów zawodowych informatycznych

informatyka rozszerzona

Maciej Kordeczka

Nauczyciel przedmiotów zawodowych informatycznych

informatyka rozszerzona

Krzysztof Waksmundzki

Nauczyciel przedmiotów zawodowych informatycznych

informatyka rozszerzona

Marek Ziemianek

Nauczyciel przedmiotów zawodowych informatycznych
informatyka rozszerzona

Dominik Potaśnik

Nauczyciel przedmiotów zawodowych informatycznych

informatyka rozszerzona

Barbara Kozłecka

Nauczyciel przedmiotów zawodowych hotelarskich i hotelarskich

Joanna Majerczak

Nauczyciel przedmiotów zawodowych turystycznych i hotelarskich

Osowska Krystyna

Nauczyciel przedmiotów zawodowych turystycznych i hotelarskich

Elżbieta Zasucha

Nauczyciel geografii

Barbara Skubisz

Nauczyciel historii i przedmiotów zawodowych turystycznych

Dorota Ciesielka

Nauczyciel matematyki

s. Bernarda Zybura

Nauczyciel religii

ks. Stanisław Kłyś

Nauczyciel religii

Michał Morawczyński

Nauczyciel wychowania fizycznego

Artur Szczepaniak


Nauczyciel wychowania fizycznego

Dorota Nelle Zborowska

Nauczyciel biologii, chemii i wdżwr

Tomasiak Anna

Nauczyciel matematyki i fizyki

Krystyna Salamon – Poręba

Nauczyciel języka polskiego

Danuta Śniegoń

Nauczyciel wychowania fizycznego

Marcin Sierota

Nauczyciel języków obcych

Maciej Wójcik

Nauczyciel języków obcych

Kinga Szopińska

Nauczyciel języków obcych

Agnieszka Zabrzeska

Nauczyciel języków obcych

Agata Werner

Nauczyciel języków obcych

Natalia Kutwa

Nauczyciel matematyki i informatyki

Roman Wiercioch

Nauczyciel muzyki

Agnieszka Tomczyk

Pedagog szkolny

Rafał Wild

Bibliotekarz