Rada pedagogiczna

Rada Pedagogiczna w roku szkolnym 2023/2024

 

Maciej Czaja

Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych i Placówek
Nauczyciel przedmiotów zawodowych gastronomicznych

 

Elżbieta Trojnarska

Zastępca Dyrektora
Nauczyciel języka francuskiego i przedmiotów zawodowych gastronomicznych

Stanisława Kwiatek

Kierownik praktycznej nauki zawodu
Nauczyciel przedmiotów zawodowych gastronomicznych

Małgorzata Jarząb

Nauczyciel przedmiotów zawodowych gastronomicznych

Barbara Ciesielka

Nauczyciel przedmiotów zawodowych gastronomicznych

Krystyna Osowska

Nauczyciel przedmiotów zawodowych turystycznych i hotelarskich

Anna Kordeczka

Nauczyciel przedmiotów zawodowych informatycznych

informatyka rozszerzona

Maciej Kordeczka

Nauczyciel przedmiotów zawodowych informatycznych

informatyka rozszerzona

Marek Ziemianek

Nauczyciel przedmiotów zawodowych informatycznych
informatyka rozszerzona, bibliotekarz

Dominik Potaśnik

Nauczyciel przedmiotów zawodowych informatycznych

informatyka rozszerzona

Barbara Kozłecka

Nauczyciel przedmiotów zawodowych hotelarskich i hotelarskich

Joanna Majerczak

Nauczyciel przedmiotów zawodowych turystycznych i hotelarskich

Elżbieta Zasucha

Nauczyciel geografii

Barbara Skubisz

Nauczyciel historii i przedmiotów zawodowych turystycznych

Leszek Wołek

Nauczyciel historii

Dorota Ciesielka

Nauczyciel matematyki

s. Bernarda Zybura

Nauczyciel religii

ks. Stanisław Kłyś

Nauczyciel religii

ks. Krzysztof Węgrzyn

Nauczyciel religii

Michał Morawczyński

Nauczyciel wychowania fizycznego

Dorota Nelle Zborowska

Nauczyciel biologii, chemii i wdżwr

Tomasiak Anna

Nauczyciel matematyki i fizyki

Krystyna Salamon – Poręba

Nauczyciel języka polskiego

Danuta Śniegoń

Nauczyciel wychowania fizycznego

Teresa Ptak

Nauczyciel przedmiotów zawodowych gastronomicznych

Maciej Wójcik

Nauczyciel języków obcych

Kinga Szopińska

Nauczyciel języków obcych

Agnieszka Zabrzeska

Nauczyciel języków obcych

Agata Werner

Nauczyciel języków obcych

Natalia Kutwa

Nauczyciel matematyki i informatyki

Roman Wiercioch

Nauczyciel muzyki

Agnieszka Tomczyk

Pedagog szkolny

Barbara Szczepaniak

Psycholog szkolny

Rafał Wild

Bibliotekarz

Katarzyna Ciesielka

Nauczyciel języka polskiego

Piotr Krążek

Nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa

Michalina Lizoń

Nauczyciel przedmiotów zawodowych gastronomicznych

Ewelina Salamon

Nauczyciel chemii

Krzysztof Waksmundzki

Nauczyciel przedmiotów zawodowych informatycznych

informatyka rozszerzona