Materiały dodatkowe

Informacje o egzaminie maturalnym

Arkusze pokazowe – marzec 2022

Arkusze diagnostyczne – wrzesień 2022

Arkusze diagnostyczne – grudzień 2022

Wnioski z badań diagnostycznych przeprowadzonych w marcu i grudniu 2022 r.

Język polski – materiały dodatkowe

Matematyka – materiały dodatkowe

Biologia – materiały dodatkowe

Chemia – materiały dodatkowe

Filozofia – materiały dodatkowe

Geografia – materiały dodatkowe

Historia – materiały dodatkowe

Historia sztuki – materiały dodatkowe

Wiedza o społeczeństwie – materiały dodatkowe