Kalendarz roku szkolnego 2023/2024

WydarzenieData
Rozpoczęcie roku szkolnego4.09.2023
praktyka zawodowa 3 INF11.09-06.11.2023
1. zebranie z rodzicami14.09.2023
Dzień Edukacji Narodowej – akademia13.10.2023
Święto Zmarłych – święto – dzień wolny1.11.2023
dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych02.-03.11.2023
Święto Niepodległości – akademia10.11.2023
2. zebranie z rodzicami23.11.2023
wpisanie przewidywanych ocen końcowych z przedmiotów zawodowych w klasach maturalnych15.12.2023
poinformowanie uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach końcowych z przedmiotów zawodowych w klasach maturalnych18.12.2022
zebranie Rady Pedagogicznej – klasyfikacja końcowa z przedmiotów zawodowych w klasach maturalnych21.12.2023
Jasełka – akademia22.12.2023
koniec I półrocza w klasach maturalnych22.12.2023
zimowa przerwa świąteczna23.12.2023 – 01.01.2024
3. zebranie z rodzicami18.01.2024
egzamin zawodowy – sesja zimowa09.01-20.01.2024
zebranie Rady Pedagogicznej – klasyfikacja półroczna16.01.2024
koniec I półrocza dla klas od I do IV19.01.2024
ferie zimowe12.02. – 25.02.2024
praktyka zawodowa 3 G/H28.02-27.03.2024
dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych27.03.2024
wiosenna przerwa świąteczna28.03. – 02.04.2024
4. zebranie z rodzicami
11.04.2024
wpisanie przewidywanych ocen końcowych w klasach maturalnych17.04.2024
poinformowanie uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach końcowych w klasach maturalnych17.04.2024
zebranie Rady Pedagogicznej – klasyfikacja końcowa w klasach maturalnych23.04.2024
zakończenie nauki dla klas maturalnych26.04.2024
Święto Pracy – święto – dzień wolny1.05.2024
dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych2.05.2024
Święto Konstytucji 3 maja – święto – dzień wolny3.05.2024
dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych06.-09.05.2024
egzamin maturalny – część pisemna07.05-22.05.2024
egzamin maturalny – część ustna11.05-25.05.2024
wpisanie przewidywanych ocen końcoworocznych w 4 INF i 4 G/H17.05.2023
poinformowanie uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach końcoworocznych w 4 INF i 4 G/H20.05.2024
praktyka zawodowa 4 INF, 4 G/H24.05-21.06.2024
Święto Boże Ciało – dzień wolny30.05.2024
dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych31.05.2024
egzamin zawodowy – sesja letnia03.06-19.06.2024
5. zebranie z rodzicami6.06.2024
wpisanie przewidywanych ocen końcoworocznych + wpisanie ocen końcowych w 3 AW12.06.2024
poinformowanie uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach końcoworocznych + poinformowanie uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach końcowych w 3 AW13.06.2024
zebranie Rady Pedagogicznej – klasyfikacja końcoworoczna + klasyfkacja końcowa dla 3 AW18.06.2024
Zakończenie roku szkolnego21.06.2024