Praktyki

Plan praktyk zawodowych na rok szkolny 2016/2017*

Wymiar praktyk zawodowych wg planów nauczania:

  • Technik żywienia i usług gastronomicznych – 4 tygodnie
  • Technik hotelarstwa – 8 tygodni
  • Technik obsługi turystycznej – 8 tygodni
  • Technik informatyk – 4 tygodnie

 

Technikum dla młodzieży
Lp. Oddział Rok nauki Razem Termin
I II III IV
1. I H/T grupa H 4 4 8
grupa T 4 4 8
2.       I INF 2 2 4
3. II G/H grupa G 4 4
grupa H 4* 4 8 w ciągu roku
4. II INF 4 4
5. III G 4 4 Praktyka wakacyjna, zakończenie zajęć dla klasy 29 V 2017
6. III T/INF grupa INF 2 2 8 V – 19 V 2017
grupa T 4 2 2 8 V – 19 V 2017
7. IV H/T grupa H 4 4* 8
grupa T 4 4 8
8. IV INF 4 4
9. IV G 4 4

 

* Praktyki realizowane w ciągu roku szkolnego przez jeden dzień w tygodniu