Harmonogram, komunikaty i informacje

Informacje o egzaminie maturalnym

Komunikat o harmonogramie egzaminów w 2024 r.

Informacja dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 17 sierpnia 2023 r. dotycząca adresu strony internetowej, na której można złożyć deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego w postaci elektronicznej

Komunikat o dostosowaniach egzaminu maturalnego w 2024

Komunikaty w sprawie listy jawnych zadań w części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, języków mniejszości narodowych, języka łemkowskiego i języka kaszubskiego w 2024 r.

Komunikat o materiałach i przyborach pomocniczych w 2024

Komunikat o egzaminie maturalnym z informatyki w 2024

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2024