Srebrna Szkoła 2014

Witamy na stronie naszej Srebrnej Szkoły!

Witamy na stronie ZSZiPTechnikum im. prof. Władysława Szafera w ZSZiP w Krościenku w Ogólnopolskim Rankingu Techników Perspektyw 2014 zajęło 183 miejsce, co oznacza awans w stosunku do wyników Rankingu Perspektyw 2013 aż o 62 miejsca (z miejsca 245)!

Ranking ten jest stworzony w oparciu o wynik zdawalności egzaminów zawodowych szkoły w danym zawodzie, oraz zdawalności egzaminów maturalnych, odniesiony do średniej krajowej zdawalności dla danego zawodu i matur w grupie techników. Ten wysoki wynik Technikum im. prof. Władysława Szafera w ZSZiP w Krościenku świadczy o dużej skuteczności procesu przygotowywania uczniów do zdawania egzaminu zawodowego. Jest on efektem pracy zespołu nauczycieli zarówno przedmiotów zawodowych jak i ogólnokształcących, opartej na wieloletnim doświadczeniu w kształceniu zawodowym jakim może poszczycić się Szkoła.

Srebrna SzkołaFundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Technikum w Zespole Szkół Zawodowych i Placówek w Krościenku nad Dunajcem jest wśród 200 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2014 i przysługuje mu tytuł „Srebrnej Szkoły 2014”.