Ogłoszenia

OGŁOSZENIE

 Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych i Placówek w Krościenku

W związku z zamiarem wynajmu powierzchni w Zespole Szkół Zawodowych i Placówek w Krościenku nad Dunajcem na prowadzenie działalności gastronomicznej zapraszam zainteresowane podmioty do przeprowadzenia wizji pomieszczeń przeznaczonych do wynajmu w dniu 7.04.2017 rw godz. 1000-1300 po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu pod nr 18 262 30 12 oraz do składania wstępnych ofert zawierających:

  • informacje o planowanym zakresie usług gastronomicznych,
  • informacje o okresie na jaki podmiot jest skłonny wynająć oferowane pomieszczenia,
  • informacje o pomieszczeniach, które podmiot jest skłonny wynająć.

Kolejnym etapem będzie przeprowadzenie negocjacji z podmiotami, które złożyły oferty wstępne. O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmów oferenci będą poinformowani.

Wstępne warunki wynajmu:

Prowadzenie praktycznej nauki zawodu w formie praktyk zawodowych dla uczniów technikum, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2014 r. poz. 1626) w wymiarze 4 tygodnie dla każdego ucznia w trakcie trwania ferii letnich.

Potencjalna liczba uczniów:

  1. ferie letnie w 2017 r.  – 5 uczniów,
  2. ferie letnie w 2018 r. – 10 uczniów,
  3. ferie letnie 2019 r. – 0 uczniów,
  4. w kolejnych latach w zależności od wyniku naboru w zawodzie technik żywienia
    i usług gastronomicznych.

Cena wynajmu za m2 nie mniejsza niż 10 zł.

Wynajmujący pokrywał będzie ponadto koszty ogrzewania, prądu, wody, odprowadzania ścieków, podatku od nieruchomości.

Oferty i/lub ewentualne pytania kierować należy do dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych i Placówek w Krościenku n.Dna adres: 34-450 Krościenko nad Dunajcem, ul. Jagiellońska 4 w terminie do 12.04.2017 r. Tel.kontaktowy 18 262 30 12