KONKURS FOTOGRAFICZNY „Bezpieczny uczeń – spokojny rodzic”

logoOrganizator konkursu:
Zespół Szkół Nr 1 im. Wł. Orkana w Nowym Targu, Pl. Słowackiego 13, 34 – 400 Nowy Targ,
tel. (18) 2662866 (osobą odpowiedzialną za przebieg konkursu jest Anna Bachulska).
Założenia ogólne:
Konkurs jest adresowany do uczniów ponadgimnazjalnych placówek edukacyjnych prowadzonych przez Powiat Nowotarski.

Cele konkursu:
✓ zwiększenie wiedzy o bezpiecznych zachowaniach i poprawa bezpieczeństwa młodzieży;
✓ rozbudzenie zainteresowania fotografią;
✓ rozwijanie uzdolnień uczniów;
✓ popularyzowanie wiedzy o fotografii.


Uczestnicy konkursu:

W konkursie mogą wziąć udział wszyscy uczniowie ponadgimnazjalnych placówek edukacyjnych prowadzonych przez Powiat Nowotarski.

Zasady uczestnictwa:
1. Uczniowie będący uczestnikami konkursu dostarczają prace do swojej szkoły, a następnie maksymalnie 10 najlepszych fotografii szkoła wysyła do ZS NR 1. Jeden uczeń może złożyć kilka prac.
2. Nie będą przyjmowane prace zbiorowe.
3. Prace powinny być dostarczone w formie elektronicznej – na płycie CD w rozdzielczości nie mniejszej niż 300 dpi (min. 3200 x 2400) z podpisem – „Bezpieczny uczeń – spokojny rodzic”.
4. Prace nie mogą być wykonane w technice fotomontażu.
5. Uczestnik konkursu składa oświadczenie o posiadaniu praw autorskich do zdjęć oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych (Załącznik do regulaminu).
6. Fotografie biorące udział w konkursie nie będą zwracane.
7. Do konkursu nie mogą być zgłoszone zdjęcia, które nie są własnością osoby biorącej udział w konkursie.
8. Nadesłanie prac przedstawiających osoby oznacza posiadanie przez autora zgody osób umieszczonych na fotografiach do upublicznienia ich wizerunku.
9. Prace, które nie będą spełniały kryteriów określonych w punktach od 1 do 8 przedstawionych w Regulaminie nie zostaną zakwalifikowane do konkursu.
10. Do oceny złożonych prac zostanie powołane profesjonalne Jury. Jury przyzna najlepszym pracom nagrody i wyróżnienia. Jedna osoba może zdobyć tylko jedną nagrodę w ramach całego konkursu.
11. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do opublikowania imion, nazwisk, zdjęć i informacji o uczestnikach konkursu na łamach prasy i w Internecie.
12. Wszelkie sprawy nie uwzględnione w regulaminie rozstrzyga Organizator Konkursu.

Przebieg konkursu:
 od 11.06.2015 r. do 21.09.2015 r. – czas trwania konkursu;
✓ od 07.09.2015 r. do 21.09.2015 r. – dostarczenie zdjęć z opisem (tytuł „Bezpieczny uczeń – spokojny rodzic”, autor, miejsce wykonania) na płycie CD lub DVD na adres: Zespół Szkół Nr 1 im. Wł. Orkana, Pl. Słowackiego 13, 34–400 Nowy Targ;
✓ 30.09.2015 r. – rozstrzygnięcie konkursu;
✓ 10.2015 r. wystawa fotografii z podtekstem profilaktycznym w MOK-u, ogłoszenie wyników konkursu, wręczenie nagród, dyplomów laureatom.

Nagrody w konkursie:
Nagroda za zajęcie I miejsca:
Plecak ADVANCED TRI L
Statyw PRO 330 DX

Nagroda za zajęcie II miejsca:
Torba DSM 103
Statyw SLIK MINI PROV

Nagroda za zajęcie III miejsca:
Torba NOVA 160 AW
Statyw MAN FROTTO PIXI

Pięć wyróżnień:
Statyw SLIK MINI PROV

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.