Technik usług kelnerskich

Technik usług kelnerskich

Kelner gra pierwsze skrzypce w każdej restauracji. Uśmiechnięty, godny zaufania i pełen kurtuazji jest kwintesencją dobrych relacji z klientami i bogactwem restauratorów. Jest dobrym duchem formalnych przyjęć, jak i uroczystych, rodzinnych spotkań.

Profesjonalna obsługa kelnerska to prawdziwa sztuka, którą można w pełni poznać i opanować a nawet pokochać. Takie możliwości daje również Zespół Szkół Zawodowych i Palcówek w Krościenku n.D., który spośród wielu zawodów oferuje także technikum kelnerskie.

Kelner zajmuje się:

 • kompleksową obsługą konsumenta,
 • prowadzi dokumentację sprzedaży i rozliczenia kelnerskie,
 • serwuje potrawy i napoje,
 • przygotowuje salę konsumpcyjną do obsługi kelnerskiej,
 • nakrywa stoły z uwzględnieniem pory dnia i składanego zamówienia oraz z wykorzystaniem elementów dekoracyjnych (np. kompozycje kwiatowe),
 • udziela konsumentowi informacji dotyczących jadłospisów, przyjmuje i rejestruje zamówienia.

 

Dodatkowym atutem tego zawodu jest praca w ciągłym kontakcie z ludźmi. Pozwala to rozwijać u kelnera różne umiejętności, poznawać zwyczaje, kulturę różnych narodów, pogłębiać umiejętności językowe.

Charakterystyka zawodu

Kelner wykonuje czynności związane z fachową i kompleksową obsługą gości w zakładach gastronomicznych, obsługą przyjęć okolicznościowych, kelnerską obsługą gości w pokoju hotelowym, obsługą kongresów, targów, wystaw, spotkań, konferencji i innych imprez oraz świadczeniem gastronomicznych usług cateringowych dla gości poza zakładem, tj. w pomieszczeniach przewoźników, klienta, plenerze. Do głównych zadań kelnera można zaliczyć przygotowanie sali konsumenckiej do obsługi gości, obsługiwanie gości z wykorzystaniem różnych systemów obsługi, serwowanie potraw i napojów różnymi metodami i technikami oraz inkasowanie należności za potrawy, napoje i towary handlowe z zastosowaniem form gotówkowych i bezgotówkowych. Nieodłącznym zadaniem kelnera obsługującego gości jest doradzanie i udzielanie gościom informacji na temat podawanych potraw i napojów, posługiwanie się narzędziami, maszynami i urządzeniami wykorzystywanymi do obsługi, a także nakrywanie i sprzątanie stołów w zależności od rodzaju świadczonych usług dla gości oraz sporządzanie potraw i napojów w obecności gości. Kelner, jak każdy pracownik gastronomii, jest zobowiązany do przestrzegania obowiązujących procedur zapewniających bezpieczeństwo zdrowotne i wysoką jakość żywności. Ze względu na bezpośredni kontakt z gośćmi kelner staje się odpowiedzialny za odpowiednie ich przyjęcie, właściwą atmosferę w zakładzie gastronomicznym, jest „żywą reklamą” zakładu gastronomicznego.

Rozwijający się rynek usług hotelarskich i turystycznych daje możliwości podjęcia pracy w tym sektorze. Jest to zawód pożądany we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

Miejsca pracy:

 • hotele i pensjonaty turystyczne,
 • restauracje,
 • kawiarnie,
 • ośrodki wypoczynkowe,
 • zakłady uzdrowiskowe,
 • agroturystyka.

Po ukończeniu technikum uczeń może przystąpić do egzaminu maturalnego, a następnie kontynuować naukę na studiach wyższych. Będzie mógł również uzupełnić swoje kwalifikacje w szkołach policealnych lub na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.

W trakcie nauki w technikum uczeń zdaje egzaminy w poszczególnych kwalifikacjach. Po każdym zdanym egzaminie uczeń otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie. Gdy uczeń zda wszystkie egzaminy i ukończy szkołę, otrzyma dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie KELNER. Posiadane świadectwo i dyplom będą „furtką” do podjęcia pracy w renomowanych lokalach i zakładach gastronomicznych.