229 ROCZNICA UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA

229 lat temu – 3 maja 1791 roku na Sejmie Czteroletnim została uchwalona druga na świecie a pierwsze w Europie Konstytucja regulująca ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Konstytucja wprowadzała w Rzeczypospolitej ustrój monarchii konstytucyjnej. Wprowadzała trójpodział władzy: władzę ustawodawcza (dwuizbowy parlament: Sejm i Senat) władzę wykonawczą (król oraz rząd) władzę sądowniczą(niezależne trybunały). Ustawa znosiła m.in. liberum veto i wolną elekcję ograniczając tym samym demokrację szlachecką.

Autorzy Konstytucji 3 maja: król Stanisław August Poniatowski, Hugo Kołątaj, Ignacy Potocki

Konstytucja 3 maja obowiązywała jedynie przez 14 miesięcy do 1792 roku.

30 kwietnia 1990 roku Sejm przywrócił Święto Narodowe Trzeciego Maja, które obchodzone jest do dnia dzisiejszego.

Red. J.M

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.